SV

anskaffa {verb}

volume_up
2. näringsliv
Lägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Vi hyser inga illusioner om att en begränsning av kärnvapnen och ett förbud mot att utveckla kärnvapen med absolut säkerhet kommer att hindra vissa stater från att anskaffa dem i framtiden.
We are under no illusion that limiting nuclear weapons and banning their development will, undoubtedly, discourage some states from acquiring any in the future.
Det viktiga är att anskaffa den bästa utrustningen för våra väpnade styrkor och det innebär intensiv dialog mellan EU och Nato.
The crux of the matter is to obtain the best equipment for our armed forces and this involves intensive dialogue between the European Union and NATO.
anskaffa (även: köpa)
Emellertid vet jag att samma utskott röstade emot att anskaffa scanners som, i lastbilar och containrar, skulle kunna kontrollera de tobaksprodukter som ingår i bedrägerier, i hela Europa.
Yet I know that same Committee voted against the purchase of scanners that could control the smuggling of tobacco products throughout the territory of Europe, in lorries and containers.
3. "söka få tag i, skaffa (fram)"
Det viktiga är att anskaffa den bästa utrustningen för våra väpnade styrkor och det innebär intensiv dialog mellan EU och Nato.
The crux of the matter is to obtain the best equipment for our armed forces and this involves intensive dialogue between the European Union and NATO.

Användningsexempel för "anskaffa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
SwedishVad detta anbelangar finns det olika möjligheter att anskaffa medel.
The second concerns the vital need to identify adequate resources.
SwedishEuratomfördragets artikel 54 tillåter byrån att anskaffa medel genom avsättningar när nukleärt material finns till salu.
Article 54 of the Euratom Treaty allows the Agency to collect funds when nuclear material is being sold by means of a charge.
SwedishEuropas välstånd skulle dessutom växa med 130 miljarder euro och kostnaderna för företagen att anskaffa kapital skulle minska med 0,5 procent.
It would add EUR 130 billion to Europe's wealth and reduce the cost of raising capital for business by 0.5%.
SwedishEuropas välstånd skulle dessutom växa med 130 miljarder euro och kostnaderna för företagen att anskaffa kapital skulle minska med 0,5 procent.
It would add EUR 130 billion to Europe's wealth and reduce the cost of raising capital for business by 0.5 %.
SwedishÅterigen: Varför skulle kommissionen stödja något som skulle försämra små och medelstora företags möjligheter att anskaffa kapital?
Again, why would the Commission approve something which would harm the possibilities for small and medium-sized enterprises to get capital?
SwedishDet viktiga är att anskaffa den bästa utrustningen för våra väpnade styrkor och det innebär intensiv dialog mellan EU och Nato.
The crux of the matter is to obtain the best equipment for our armed forces and this involves intensive dialogue between the European Union and NATO.
SwedishDet finns många små företag, små familjeföretag och nystartade företag som är mycket framgångsrika men som nu är sårbara eftersom de inte kan anskaffa kapital.
There are many small enterprises, small family businesses and start-ups which were very successful but are now vulnerable because they cannot secure capital.
SwedishÄr det möjligt att anskaffa euro på elektronisk väg redan före övergången?
Is it possible, prior to the changeover, to buy euros electronically, for example through transactions on the Internet whereby certain quantities are set aside.
SwedishVi hyser inga illusioner om att en begränsning av kärnvapnen och ett förbud mot att utveckla kärnvapen med absolut säkerhet kommer att hindra vissa stater från att anskaffa dem i framtiden.
We are under no illusion that limiting nuclear weapons and banning their development will, undoubtedly, discourage some states from acquiring any in the future.
SwedishEmellertid vet jag att samma utskott röstade emot att anskaffa scanners som, i lastbilar och containrar, skulle kunna kontrollera de tobaksprodukter som ingår i bedrägerier, i hela Europa.
Yet I know that same Committee voted against the purchase of scanners that could control the smuggling of tobacco products throughout the territory of Europe, in lorries and containers.

Synonymer (svenska) till "anskaffa":

anskaffa