"ansikte mot ansikte" - Engelsk översättning

SV

"ansikte mot ansikte" på engelska

SV

ansikte mot ansikte {adverb}

volume_up
ansikte mot ansikte
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Du sitter i princip ansikte mot ansikte med någon som kan avgöra liv och död.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
• Deixis in face-to-face interaction

Användningsexempel för "ansikte mot ansikte" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
SwedishDu sitter i princip ansikte mot ansikte med någon som kan avgöra liv och död.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
SwedishDet blir svårt att stå ansikte mot ansikte med väljarna i nästa valstrid till parlamentet.
It will be difficult to face the electorate at the next parliamentary election.
Swedish" Det är goda nyheter att Milosevic och Rugova kommer att mötas ansikte mot ansikte på fredag.
' It is good news that Milosovic and Rugova will meet face to face on Friday.
SwedishJag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
SwedishOm jag skulle komma emot dig, ansikte mot ansikte, och komma så här nära dig, så skulle du känna dig hotad.
Now if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
SwedishDet gav oss en unik möjlighet att diskutera Rysslands krig mot Tjetjenien ansikte mot ansikte med andra parlamentariker.
This gave us a unique opportunity to discuss Russia's war with Chechnya face-to-face with other Parliamentarians.
SwedishDet gav oss en unik möjlighet att diskutera Rysslands krig mot Tjetjenien ansikte mot ansikte med andra parlamentariker.
This gave us a unique opportunity to discuss Russia' s war with Chechnya face-to-face with other Parliamentarians.
SwedishJag meddelade att vi, genom möten ansikte mot ansikte, skulle lyckas klargöra för missförstånden och övervinna misstron.
I conveyed that through face-to-face meetings we would succeed in clarifying misunderstandings and overcoming distrust.
Swedish• Deixis i ansikte-mot-ansikte interaktion
SwedishInga konfrontationer ansikte mot ansikte utan samarbete hand i hand – det är min princip och mitt motto för detta ordförandeskap.
Not head-to-head confrontation but hand-in-hand cooperation – that is my principle and my motto for this presidency.
SwedishDet känns inte för mycket att säga att det som Gutenberg gjorde för skrivandet, kan internetvideo nu göra för kommunikationen ansikte-mot-ansikte.
It's not too much to say that what Gutenberg did for writing, online video can now do for face-to-face communication.
SwedishEnligt den internationella energimarknaden står Ryssland bakom Azerbajdzjan och vi kommer snart att ställas ansikte mot ansikte med dem.
The international energy market is saying that Russia is behind the Azeris and that we shall find ourselves face to face with them.
SwedishÖverenskommelsen med rådet är resultatet av tuffa förhandlingar ansikte mot ansikte med intensiv lobbying från branschen.
in writing. - The agreement which has been reached with Council is the result of tough negotiations in the face of intense lobbying from industry.
SwedishMen jag måste få träffa dig ansikte mot ansikte... jag är aldrig så bra som när du är där... och jag kan se mig själv såsom du ser på mig.
But I need to see you face to face... because I'm never as good as when you're there... and I can see myself the way you look at me.
SwedishPlötsligt stod vi ansikte mot ansikte med en sjukdom, eller en variant av en sjukdom, som visade sig ha varit okänd för vetenskapen dittills.
We suddenly found ourselves confronted with a disease, or a variant of a disease, which hitherto had been apparently unknown to science.
SwedishTemat hållbar utveckling är ett av dem som bäst ställer anhängarna till euromondialism ansikte mot ansikte med sina motsägelser.
The question of sustainable development is one of those issues which provides the best arena for euro-globalists to be faced with their own contradictions.
SwedishLiksom ni besökte jag Auschwitz för några få veckor sedan, och vi ställdes ansikte mot ansikte med de fruktansvärda händelser som har ägt rum där.
(NL) Mr President, like you, I visited Auschwitz a few weeks ago, and we came face to face with the horrors that took place there.
SwedishJag kan bekräfta att ingripande från en avtalspart som tillhandahåller tjänster ansikte mot ansikte antyder att transaktionen faller utanför ramen för direktivet.
I can confirm that the intervention of a contractual provider face-to-face implies that the transaction falls outside the scope of the directive.
SwedishVi bor nu i ett globalt samhälle där vi kan efterlikna de bindningar som förr hände ansikte-mot-ansikte, men i en skala och på nya sätt som aldrig varit möjliga tidigare.
We now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before.

Liknande översättningar för "ansikte mot ansikte" på engelska

ansikte substantiv
mot preposition
mot adverb
English
mot adjektiv
English
mot
English