"ansatt" - Engelsk översättning

SV

"ansatt" på engelska

SV

ansatt {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "ansatt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnergikrisen har naturligtvis också bidragit till att landets ekonomi är mycket hårt ansatt.
Obviously, the energy crisis has also contributed to Armenia's extremely difficult economic situation.
SwedishI sin ursprungliga utformning liknade betänkandet mer en beskrivning av den merovingiska dynastin, som despotism ansatt av förtal.
The report in its original form was more like the description of the Merovingian dynasty as despotism tempered by assassination.
SwedishEtt EU ansatt av ett demokratiskt underskott kan inte vara helt effektivt när det gäller att utvidga området av demokrati till kommande medlemsstater.
An EU beset by a democratic deficit cannot be fully effective in extending the zone of democracy to future Member States.
SwedishSamtidigt känner sig den sektorn hårt ansatt och är konsten att hitta en jämvikt mellan de ekonomiska aspekterna och miljöaspekterna.
At the same time, this sector feels under pressure and the difficult bit is to strike the right balance between economic and ecological aspects.
SwedishRyssland är nu hårt ansatt på grund av detta handelspolitiska hot, samtidigt som det är två olika sorters utvidgning som sker.
Now Russia is actually up against the wall as a result of this trade policy threat, while at the same time there are two kinds of expansion taking place.
SwedishVi får inte negligera att demokratin i Ryssland är hårt ansatt, och det finns upprörande begränsningar i yttrandefrihet och pressfrihet.
We should not ignore the fact that in Russia democracy is being squeezed, and there are shocking restrictions on freedom of expression and freedom of the press.

Synonymer (svenska) till "ansatt":

ansatt
Swedish