"ansamling" - Engelsk översättning

SV

"ansamling" på engelska

SV

ansamling {utrum}

volume_up
Man har problem med radioaktivt damm i den tidigare reaktorhallen, och det finns en ansamling av radioaktivt vatten i reaktorområdets källarrum.
There are problems with radioactive dust in the former reactor hall, and there is an accumulation of radioactive water in the basement rooms of the reactor area.
Det tydligaste exemplet på det är kanske dataindustrin som, sedan 1980, har upplevt den snabbaste ansamlingen av välstånd i historien.
Perhaps the clearest example of this is in the computer business which, since 1980, has seen the fastest accumulation of wealth in history.

Användningsexempel för "ansamling" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSedan dess har en massiv mobilisering av soldater och en hotfull ansamling av vapensystem skett.
The aftermath has seen troops mobilised on a massive scale and weapons systems massed in a threatening manner.
SwedishJag undrade vad som kunde utgöra ett sådant hot mot parlamentet att en sådan ansamling av kravallpoliser skulle posteras ut.
I wondered what could be posing such a threat to Parliament that such an armada of riot police should be deployed.
SwedishMan har problem med radioaktivt damm i den tidigare reaktorhallen, och det finns en ansamling av radioaktivt vatten i reaktorområdets källarrum.
There are problems with radioactive dust in the former reactor hall, and there is an accumulation of radioactive water in the basement rooms of the reactor area.
SwedishJag delar även ledamöternas inställning att en territoriell politisk strategi är motiverad när det föreligger en territoriell ansamling av problem med anknytning till sårbara grupper.
I also share Members' concern that, in cases where there is a territorial concentration of problems related to vulnerable groups, a territorial approach to policy is justified.
SwedishSå DNA kommer in i produktionslinan från den vänstra sidan, och den stöter på denna ansamling, dessa biokemiska maskiner i miniatyr, som drar isär DNA-strängen och gör en exakt kopia.
So DNA's entering the production line from the left-hand side, and it hits this collection, these miniature biochemical machines, that are pulling apart the DNA strand and making an exact copy.

Synonymer (svenska) till "ansamling":

ansamling