"ansökningar" - Engelsk översättning

SV

"ansökningar" på engelska

SV

ansökningar {pluralis}

volume_up
ansökningar
Bidragsutdelning måste ske genom opartiskt och rättvist värderade ansökningar.
Funding must be based on applications assessed impartially and fairly.
Detta skulle minska antalet ansökningar som avslås av tekniska orsaker.
This should reduce the number of applications that are rejected for technical reasons.
En bra blandning av ansökningar från nuvarande leverantörer och nykomlingar behövs verkligen.
A good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.

Användningsexempel för "ansökningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Frankrike har till exempel endast 2 000 av 7 000 ansökningar om asyl godkänts.
In France, for example, only 2,000 of 7,000 asylum applications have been accepted.
SwedishHan gjorde ett antal ansökningar, varav en var för ett arbete i kommissionen.
He made a couple of applications, one of which was for a job in the Commission.
SwedishDet gör det fullt möjligt att beakta ansökningar som rör cancerövervakning.
For 2003, a number of cancer-related projects have been identified for funding.
SwedishJag har just hört att vi inom ett program får mellan 600 och 1000 ansökningar.
I have just heard that we receive between 600 and 1000 applications for one programme.
SwedishFlera andra ansökningar har godkänts sedan dess, däribland den nu aktuella.
Several other requests have been accepted since then, including the one in question.
SwedishVi anslog 4 miljoner euro och ansökningar för över 41 miljoner euro har inkommit.
We allocated EUR 4 million and applications have been made for more than EUR 41 million.
SwedishSå har inte skett med tidigare ansökningar, till exempel från Frankrike och Tyskland.
This has not happened with previous applications, such as those of France or Germany.
SwedishVi fick in ungefär 275 ansökningar till de sex befattningar jag just talat om.
Approximately 275 applications were received for the six posts I have just spoken about.
SwedishDessa ansökningar tillbakavisades av majoriteten, och så var det med det.
Corresponding applications were rejected by the majority, and that was that.
SwedishDet gör det fullt möjligt att beakta ansökningar som rör cancerövervakning.
This will enable cancer surveillance applications to be fully considered.
SwedishBidragsutdelning måste ske genom opartiskt och rättvist värderade ansökningar.
Funding must be based on applications assessed impartially and fairly.
SwedishDet är därför medlemsstaterna har lämnat in många ansökningar om undantag.
This is why the Member States have submitted many requests for exemptions.
SwedishAnsökan följs av ansökningar från Irland och Danmark samt, något senare, Norge.
It is followed by Ireland and Denmark and, a little later, by Norway.
SwedishKostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna (debatt)
Cost of examining asylum seekers' applications in Member States (debate)
SwedishJag tror att jag har sett en eller två ansökningar till tjänsten även härifrån parlamentet.
I thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.
SwedishHur många ansökningar har behandlats och från vilka länder kommer asylsökandena?
How many applications have been processed and from which countries?
SwedishNi är välkomna att sända era ansökningar till ordförandeskapet - vi kommer att se på dem.
You are welcome to send your applications to the Presidency - we will look into them.
SwedishKommissionens delegationer borde kunna ge ett visst stöd när ansökningar lämnas in.
The Commission delegations could give some support at the stage of submitting applications.
SwedishDet har nu uppstått en helt ny yrkeskår som bara ägnar sig åt att upprätta ansökningar.
A whole new profession has now emerged, solely engaged in the drafting of applications.
SwedishEn bra blandning av ansökningar från nuvarande leverantörer och nykomlingar behövs verkligen.
A good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.