SV

ansöker {gerundium}

volume_up
ansöker (även: anmäler)
Samma regel gäller för de länder som ansöker om anslutning och i fråga om nytt stöd.
The same rules apply to the countries applying for accession and with regard to new aid.
Leyla Zana hålls fången av ett land som ansöker om medlemskap i EU.
Leyla Zana is held prisoner by a country that is applying for membership of the EU.
Turkiet ansöker om anslutning till Europeiska unionen.
Mr President, Turkey is one of the NATO countries and is applying to join the European Union.

Användningsexempel för "ansöker" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå Sveriges Domstolars webbplats finns information om hur du ansöker om konkurs.
The Swedish courts' website contains details of how to file for bankruptcy.
SwedishNär flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra .
When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
SwedishNär flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra.
When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
SwedishSå det kommer säkert inte heller att vara lätt i de nya länder som ansöker om medlemsskap.
So it is certainly not going to be easy in the new countries seeking membership.
SwedishSamma regel gäller för de länder som ansöker om anslutning och i fråga om nytt stöd.
The same rules apply to the countries applying for accession and with regard to new aid.
SwedishEtt land som ansöker om anslutning måste erkänna dessa rättsgrundvalar.
These are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
SwedishDet har också uppfattats av de många EU-städer som ansöker om att få delta i projektet.
This is understood by the numerous European cities trying to take part in the project.
SwedishTurkiet ansöker om anslutning till Europeiska unionen.
Mr President, Turkey is one of the NATO countries and is applying to join the European Union.
SwedishSnart ansöker troligen våra nya grannar om medlemskap och utvidgningen bara fortsätter.
Our new neighbours are also likely to apply for membership and enlargement will continue.
SwedishLeyla Zana hålls fången av ett land som ansöker om medlemskap i EU.
Leyla Zana is held prisoner by a country that is applying for membership of the EU.
SwedishVet du inte hur du ansöker om EU-stöd eller vem som skulle kunna finansiera din verksamhet?
Don't know how to apply for EU funding or who could finance your business?
SwedishJA – När du kommer hem ansöker du om ett nytt körkort hos myndigheterna.
YES —When you get back home, ask the authorities there for a duplicate.
SwedishNär man ansöker om kredit med CIRR-ränta ska man bestämma sig för vilket alternativ man vill ha:
When applying for a credit at CIRR rate, one has to choose between the following:
SwedishISA kan lämna mer information om vilka tillstånd som krävs och hur man ansöker om dessa.
It can provide further information on what permits are required and how to apply for them.
SwedishStorbritannien ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.
The United Kingdom formally applies to join the European Communities.
SwedishDu ansöker om intyget hos arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös.
You can get this from the national employment service of the country where you became unemployed.
SwedishSå här ansöker duDu kan ansöka om månadsvis fakturering om företaget uppfyller vissa krav.
How to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.
SwedishLämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.
Submit it to the national employment service in the country where you wish to apply for benefit.
SwedishDu ska ge det till arbetsförmedlingen i det land där du ansöker om förmåner.
You should submit it to the national employment service of the country where you apply for benefits.
SwedishVisa också mer flexibilitet gentemot de länder som ansöker.
There should also be more flexibility in relation to the candidate countries.

Synonymer (svenska) till "ansöka":

ansöka
Swedish