SV

ansökan {utrum}

volume_up
1. allmänt
Europaparlamentet och de nationella parlamenten skall underrättas om denna ansökan.
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
Myndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.
This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
Kroatiens ansökan behandlas i enlighet med de vanliga förfarandena.
Croatia's application is being dealt with in accordance with the usual procedures.
I måndags avslog USA: s högsta domstol ansökan om prövningstillstånd från Mumia Abu-Jamal, den afro-amerikanske frihetskämpen som dömdes till döden 1992.
Last Monday, the United States Supreme Court rejected the petition for a writ of certiorari by Moumia Abou Jamal, the Afro-American freedom fighter sentenced to death in 1992.
I måndags avslog USA:s högsta domstol ansökan om prövningstillstånd från Mumia Abu-Jamal, den afro-amerikanske frihetskämpen som dömdes till döden 1992.
Last Monday, the United States Supreme Court rejected the petition for a writ of certiorari by Moumia Abou Jamal, the Afro-American freedom fighter sentenced to death in 1992.
Visserligen kan man skicka in en ansökan via Internet, men sedan krävs alltid en skriftlig bekräftelse från undertecknarna, vilket gör denna möjlighet innehållslös.
Indeed, it is true that a petition can be presented via the Internet, but then written confirmation by the writers is always needed, which in fact makes this method redundant.
2. "formulär för ~"
Ansökan kan endast ske på nedanstående ansökningsblankett.
All applications must be submitted using the application form below.
SEK har utarbetat ett formulär för ansökan om kredit.
SEK has a standard application form.
Du behöver bara skicka in första sidan av ansökan.
The application is done with the application form below. You can fill in the application online, but you have to print it out and send it to the Office of Diplomas.

Användningsexempel för "ansökan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
SwedishSåväl Bosnien och Hercegovina som Serbien överväger att lämna in en ansökan.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
SwedishJag hoppas att vår regering och riksdag förhåller sig positivt till ansökan.
I hope our government and parliament will take a positive view of this request.
SwedishMen med ett ifyllt U1-intyg kan man troligtvis handlägga din ansökan fortare.
But a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
SwedishKontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.
For more exact details, contact the pension authority handling your claim.
SwedishFrån den synpunkten sett är Islands ansökan om medlemskap i EU ett logiskt steg.
From this point of view, the application of Iceland for EU membership is a logical step.
SwedishDet trettonde landet, Malta, drog tillbaka sin ansökan om medlemskap i september.
The thirteenth country, Malta, reactivated its application for membership in September.
SwedishI december förra året kunde jag meddela er att Maltas ansökan åter hade aktiverats.
Last December I was able to inform you that Malta's application had been reactivated.
SwedishJag försäkrar att vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
I can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
SwedishHur skulle unionen kunna behandla en sådan ansökan snabbt, om det kunde göras?
How would the Union be able to deal with such a request quickly, if this could be done?
SwedishAnsökan uppfyller stödkriterierna i förordningen om inrättande av globaliseringsfonden.
The application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
SwedishMen banken har rätt att välja om den ska godkänna din ansökan eller inte.
However, the bank is free to choose whether or not to accept your application.
SwedishMyndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.
This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
SwedishAtt vi avstod i den här frågan innebär inte att vi tillbakavisar Sloveniens ansökan.
It will in fact be the only country in the euro zone to fulfil these famous criteria.
SwedishLänderna måste inkomma med en ansökan till kommissionen redan den 31 maj.
The countries need to submit an application to the Commission by as soon as 31 May.
SwedishAtt vi avstod i den här frågan innebär inte att vi tillbakavisar Sloveniens ansökan.
Our abstention on this issue is not a rejection of Slovenia’s application.
SwedishEuropaparlamentet och de nationella parlamenten skall underrättas om denna ansökan.
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
SwedishIngen sådan ansökan har lämnats in, och jag förstår att kostnaderna ännu inte är kända.
No such application has been made and I understand that the costs are not yet known.
SwedishOm du måste söka tillstånd, tänk på att du kan få avslag på din ansökan.
If so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
SwedishKommissionen kommer att yttra sig om denna ansökan i slutet av april.
The Commission will express its opinion on this application by the end of April.

Synonymer (svenska) till "ansökan":

ansökan
Swedish