"anpassning till" - Engelsk översättning

SV

"anpassning till" på engelska

SV

anpassning till {utrum}

volume_up
anpassning till

Användningsexempel för "anpassning till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi betonar vikten av en ekosystemsbaserad metod för anpassning till klimatförändringarna.
You stress the importance of an ecosystem approach to climate change adaptation.
SwedishAnpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (debatt)
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
SwedishAnpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
SwedishBevarande av vilda fåglar (anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll) (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
SwedishDe måste ge utrymme för anpassning av bestämmelserna till skilda förhållanden.
They must provide scope for adjusting the provisions according to different circumstances.
SwedishAnpassning till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder (omröstning)
Adapting to climate change in Europe - options for EU action (vote)
SwedishMen gränserna för denna anpassning till den moderna utvecklingen visade sig snabbt.
Unfortunately, we quickly became aware of the limits of this process.
SwedishAnpassning till stigande energipriser görs bäst på nationell nivå.
Adjustments in the light of rising energy prices are best made at national level.
SwedishKommissionen har i dag godkänt sitt förslag till anpassning av budgetplanen.
Today, the Commission adopted its proposal for the adjustment of the Financial Perspective.
SwedishAndra huvudpunkten nu, förslag som rör företagens interna möjligheter till anpassning.
The second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company.
Swedish(EN) Jag röstade för betänkandet, som är en anpassning till det nya kommittéförfarandet.
I voted in favour of this report, which is an adaptation to the new comitology procedure.
SwedishAnpassning till marknadens efterfrågan och växling till produkter med högre förädlingsvärde.
adapting to market demand and shifting towards higher value-added products,
SwedishFörenklingen skall dessutom åtföljas av en anpassning till den tekniska utvecklingen.
The simplification shall also be followed up by an adaptation to technological developments.
SwedishUttrycket är en senare anpassning till vad Plinius i själva verket skrev.
The expression '' is a later adaptation of what Pliny actually wrote.
SwedishAnpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (omröstning)
Rural development: adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania (vote)
SwedishUttrycket är en senare anpassning till vad Plinius i själva verket skrev.
The motto of the South African Museum, the premier museum in our country, says in Latin: ' '.
SwedishÅ den andra talar han om en anpassning till gemenskapsrätten.
On the other hand, however, he raises the question of compliance with the law.
SwedishDenna anpassning till EG: s regelverk skulle dessutom stärka domstolens roll.
This would also strengthen the role of the Court of Justice.
SwedishFör att främja föräldrarnas anpassning till den gemensamma valutan spelar barnen en avgörande roll.
Children will play a crucial role in helping parents to adapt to the single currency.
SwedishAllvarligt talat, hur ska vi få tag i de pengar som vi har utlovat till anpassning och skogsskydd?
Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection?

Liknande översättningar för "anpassning till" på engelska

anpassning substantiv
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English