"anpassad för" - Engelsk översättning

SV

"anpassad för" på engelska

SV

anpassad för {adjektiv}

volume_up
anpassad för
När vi talar om kulturindustrier kan den normala industripolitiken därför inte spela samma roll, eftersom den inte är anpassad för det.
Therefore, as far as cultural industries are concerned, normal industrial policy cannot play the same role, not being adapted to these industries.
Detta kommer dock att ske först att när handeln med svavelfria bränslen sker samtidigt som man har en tillräckligt stor fordonspark som är tekniskt anpassad för att använda detta bränsle.
But this will only happen when the marketing of sulphur-free fuels is matched by a sufficient number of vehicles technologically adapted to use this fuel.
För att möta dessa behov, förbättrar vi metoder inom produktutveckling så att den är väl anpassad för framtida affärsklimat och passar bra ihop med framtida affärsmodeller.
To meet these needs, the division is constantly improving the product development methodology so that it is well adapted for the future business climate and fits well with future business models.

Användningsexempel för "anpassad för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är lättare att jämföra resultaten om du använder en anpassad kanal för varje format.
To easily compare results, be sure to use a different custom channel on each format.
SwedishDär finns information om hur du får en webbplats som är anpassad för Google.
They outline core concepts for maintaining a Google-friendly website.
SwedishVi beställde ursprungligen en anpassad måltid för vår familj på 12 personer.
We originally ordered a set meal for our family of 12 people.
SwedishI biblioteket finns ett rum med en anpassad datorarbetsplats och grupparbetsplats för 5-8 personer
In this room there is a computer with support programs and space for working in groups
SwedishAlltför länge i Europa var sjölagstiftningen bättre anpassad för 1800-talet än 2000-talet.
For too long in Europe, the laws of the sea were more appropriate to the 19th than the 21st century.
SwedishEn mullvads mjukvara för att konstruera modeller av dess värld kommer att vara anpassad för underjordiskt bruk.
A mole's software for constructing models of its world will be customized for underground use.
SwedishSom jag brukar säga, a World fit for children måste vara en värld som också är anpassad för familjen, a World fit for family.
As I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family.
SwedishDen gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått enorma förändringar och vi måste se till att den är anpassad för sitt syfte under 2000-talet.
The CAP has seen vast changes, and we must ensure that it is fit for purpose in the 21st century.
SwedishLåt kommissionen göra sitt jobb i det avseendet och om två år lägga fram en anpassad version av undantagen för tungmetaller.
Let the Commission go about its business and produce an amended version of the exceptions to heavy metals in two years' time.
SwedishLåt kommissionen göra sitt jobb i det avseendet och om två år lägga fram en anpassad version av undantagen för tungmetaller.
Let the Commission go about its business and produce an amended version of the exceptions to heavy metals in two years ' time.
SwedishDokumentationen för anpassad Google Analytics-spårning finns för närvarande på engelska, förenklad kinesiska, japanska, portugisiska, ryska och spanska.
At this time Google Analytics Custom Tracking documentation for Google Code is only available in English.
SwedishAtt införliva tidsfaktorn har inte satt punkt för detta, men det stöder indirekt boskapsskötsel som är anpassad för varje djurart.
Incorporating the time factor has not put an end to that, but it does now indirectly support species-appropriate animal husbandry.
SwedishDu kan också använda widgeten för anpassad 404 i Verktyg för webbansvariga om du vill lägga till en sökruta och fler alternativ för sökning på webbplatsen.
You can also use the Webmaster Tools Custom 404 widget to add a search box and more site search options to your site.
SwedishFörbjuden maskstorlek är varken korrekt anpassad eller tillräckligt bred för en tydlig separering mellan pelagiska och demersala arter.
The range of banned mesh sizes is not positioned correctly, nor is it wide enough to allow a clear separation of pelagic and demersal fisheries.
SwedishNär vi talar om kulturindustrier kan den normala industripolitiken därför inte spela samma roll, eftersom den inte är anpassad för det.
Therefore, as far as cultural industries are concerned, normal industrial policy cannot play the same role, not being adapted to these industries.
SwedishDessutom kan du välja att använda en anpassad lösenfras för kryptering istället för lösenordet för ditt Google-konto när du krypterar dina synkroniserade data.
In addition, you can choose a custom encryption passphrase instead of your Google Account password to encrypt your synced data.
SwedishEnligt min åsikt är denna nya utformning mycket bättre anpassad för behovet att integrera den iberiska halvön med resten av den europeiska kontinenten.
I believe this formula is much better suited to the need for the Iberian Peninsula to be integrated with the rest of the continent of Europe.
SwedishI de flesta delar av EU är infrastrukturen, som t.ex. broar, korsningar och rondeller, helt klart när allt kommer omkring inte anpassad för så långa eller tunga lastfordon.
After all, in most parts of the European Union infrastructure such as bridges, crossings and roundabouts are certainly not suitable for such long or heavy HGVs.
SwedishDetta kommer dock att ske först att när handeln med svavelfria bränslen sker samtidigt som man har en tillräckligt stor fordonspark som är tekniskt anpassad för att använda detta bränsle.
But this will only happen when the marketing of sulphur-free fuels is matched by a sufficient number of vehicles technologically adapted to use this fuel.
SwedishDokumentationen för anpassad Google Analytics-spårning finns för närvarande på engelska, förenklad kinesiska, japanska, portugisiska, ryska och spanska.
For detailed documentation on implementing Event Tracking, see the Event Tracking Guide on Google Code. ~~~ At this time, Google Analytics documentation for Google Code is only available in English.

Liknande översättningar för "anpassad för" på engelska

anpassad adjektiv
anpassad verb
English
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English
ge uttryck för verb
English
komma för verb
English
gå i god för verb
English