"anonymitet" - Engelsk översättning

SV

"anonymitet" på engelska

SV

anonymitet {utrum}

volume_up
anonymitet
Det finns tekniska svårigheter som har att göra med givarnas samtycke och anonymitet.
There are technical difficulties concerned with consent by donors, and anonymity of donors.
Detta skulle inte ha hänt om hennes anonymitet hade bevarats.
This could not have happened if her anonymity had been preserved.
Individens ansvar får inte försvinna i stora institutioners anonymitet.
The individual's responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.

Användningsexempel för "anonymitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi förväntar oss inte det eftersom vi behöver anonymitet inom detta område.
We do not expect you to do that because we need anonymity in that area.
SwedishOmkring 40 procent av vår konstnärliga produktion i Europa är påverkade av anonymitet.
Around 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
SwedishDet finns tekniska svårigheter som har att göra med givarnas samtycke och anonymitet.
There are technical difficulties concerned with consent by donors, and anonymity of donors.
SwedishIndividens ansvar får inte försvinna i stora institutioners anonymitet.
The individual's responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.
SwedishMAC- och IP-adresser samlas också in, men förvrängs så din anonymitet skyddas.
MAC and IP addresses are collected as well, but are obfuscated or hashed to protect your anonymity.
SwedishIndividens ansvar får inte försvinna i stora institutioners anonymitet.
The individual' s responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.
SwedishNär det gäller uppgifternas anonymitet bör de enligt min åsikt likställas med bankuppgifter.
As far as the anonymity of this data goes, in my view it should be comparable to banking data.
SwedishDetta skulle inte ha hänt om hennes anonymitet hade bevarats.
This could not have happened if her anonymity had been preserved.
SwedishMöjligheten att försvinna in i storstädernas anonymitet måste också till varje pris förhindras.
The opportunities to vanish into the anonymity of our conurbations must also be removed at all cost.
SwedishJag är också mycket nöjd med den nya lydelsen när det gäller skyddandet av givarens anonymitet.
I am also very pleased with the new wording in relation to the protection of the anonymity of the donor.
SwedishBlodgivning skall därför även fortsättningsvis grundas på principen om frivillighet, anonymitet och kostnadsfrihet.
Blood donations must therefore remain based on the principles of free consent, anonymity and benevolence.
SwedishDetta begrepp har ersatt det ursprungliga förslaget till anonymitet, vilket är skadligt för säkerheten i processen.
This concept has replaced the original proposal for anonymity, which is inimical to the safety of the process.
SwedishFlorenz tog också upp frågan om anonymitet.
Mr Florenz also raised the question of anonymity.
SwedishDet andra är anonymitet kontra spårbarhet.
The other thing is anonymity versus traceability.
SwedishDenna anonymitet leder till olust och oro.
This anonymity leads to discomfort and unrest.
SwedishDen allmänna uppfattningen är att såväl givarens som mottagarens anonymitet skall respekteras vid vävnads- och celldonationer.
It is generally accepted that tissue and cell donation should respect the anonymity of both donors and recipients.
SwedishOm inte en bidragsgivare begär anonymitet publicerar vi alla svar om grönboken på generaldirektoratet för handels webbplats.
Unless a contributor requests anonymity, we are publishing all responses to the Green Paper on the website of DG Trade.
SwedishMed krav på anonymitet, var de villiga att genomföra vårt test.
Under the conditions of anonymity, they said they would be happy to do this test for us -- so anonymity, and 1,500 dollars per seat that we crashed.
SwedishVad är anonymitet och spårbarhet?
SwedishAllmänheten är trött på kapitalismens anonymitet och likgiltighet och tillgriper istället bekanta och beprövade nätverk.
The general public is irked by the anonymity and indifference of capitalism and resorts instead to familiar and tried and tested networks.