SV

anonym {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
anonym
volume_up
anon. {adj.} [förk.] (anonymous)
2. "icke namngiven, okänd"
anonym
volume_up
anonymous {adj.} (of unknown name, unknown)
Deras egendom var inte anonym, och deras personal arbetade där hela livet.
Their ownership was not anonymous and their staff worked there all their lives.
Mina ändringsförslag hade verkligen ändrats av en anonym rättare.
My amendments had actually been reworked by an anonymous reviser.
Vårt mål måste vara en mul- och klövsjukepolitik som inte är anonym.
Our aim must be a foot and mouth policy that is not anonymous.
EN

anonymity {substantiv}

volume_up
anonymity
There are technical difficulties concerned with consent by donors, and anonymity of donors.
Det finns tekniska svårigheter som har att göra med givarnas samtycke och anonymitet.
This could not have happened if her anonymity had been preserved.
Detta skulle inte ha hänt om hennes anonymitet hade bevarats.
The individual's responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.
Individens ansvar får inte försvinna i stora institutioners anonymitet.

Användningsexempel för "anonym" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMarkera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
SwedishDeras egendom var inte anonym, och deras personal arbetade där hela livet.
Their ownership was not anonymous and their staff worked there all their lives.
SwedishDet är därför av avgörande betydelse att myndigheten inte är anonym.
It is fundamentally essential therefore that the authority is not anonymous.
SwedishFälten Loginnamn, Lösenord och Anonym användare är bara tillgängliga för FTP-adresser.
The fields for the login name, password and anonymous user are only available for FTP addresses.
SwedishEn liten anonym donation från en som tjänar lite mer än du.
Little anonymous donation from a guy who makes a little more scratch than you.
SwedishEn anonym administratör bjöd helt enkelt in folk till sidan, och det fanns ingen plan.
An anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.
SwedishVi kräver därför att anonym e-post avskaffas eller åtminstone inskränks i stor utsträckning.
We are therefore calling for anonymous e-mail to be prohibited or at least largely restricted.
SwedishJag vill bara vara anonym som alla andra, tjäna mitt land.
I just wanna be anonymous like everybody else, do my share for my country.
SwedishVårt mål måste vara en mul- och klövsjukepolitik som inte är anonym.
Our aim must be a foot and mouth policy that is not anonymous.
SwedishMina ändringsförslag hade verkligen ändrats av en anonym rättare.
My amendments had actually been reworked by an anonymous reviser.
SwedishEller en anonym polistjänsteman som ser skydd för mänskliga rättigheter som en mindre viktig angelägenhet?
Or an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue?
SwedishOk, här är jag, anonym, med killar som ingen bryr sig om.
Well, here I am, anonymous, with guys nobody really cares about.
SwedishOfta skyller politiker på globaliseringen som om den vore en anonym opåverkbar utveckling.
Politicians often put blame on globalisation as if it were an anonymous phenomenon that cannot be influenced.
SwedishVårt mål måste vara en MKS-politik som inte är anonym.
Our aim must be a foot and mouth policy that is not anonymous.
SwedishHerr Berthu, det finns ingen anonym och illasinnad granskare.
Mr Berthu, there is no wicked anonymous reviser.
SwedishDet är ingen anonym begränsning som gör att hundratals människor dör varje år vid EU:s gränser.
It is not because of some anonymous restriction that hundreds of people die every year on the borders of the European Union.
SwedishDet är ingen anonym begränsning som gör att hundratals människor dör varje år vid EU: s gränser.
It is not because of some anonymous restriction that hundreds of people die every year on the borders of the European Union.
SwedishPolitiken blir mer anonym och otillgänglig.
Politics will become more anonymous and inaccessible.
SwedishSkicka e-postadressen som lösenord vid anonym FTP
SwedishFör det femte: Tillgången till Internet är anonym.

Synonymer (svenska) till "anonym":

anonym

Synonymer (engelska) till "anonymity":

anonymity
anonymous
English
Alcoholics Anonymous
English