"annullera" - Engelsk översättning

SV

"annullera" på engelska

Det går kanske att annullera din beställning och beställa på nytt.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
Bara en folkomröstning kan annullera det som har beslutats i en annan folkomröstning.
Only a referendum can cancel what another referendum has decided.
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Pakistan skulle ha många fördelar av att upphäva hädelselagarna och annullera de straff som har utdömts på grundval av dessa lagar.
Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws.

Användningsexempel för "annullera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet går kanske att annullera din beställning och beställa på nytt.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
SwedishBara en folkomröstning kan annullera det som har beslutats i en annan folkomröstning.
Only a referendum can cancel what another referendum has decided.
SwedishVi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
SwedishTyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
SwedishVi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
We would like to cancel our order. The order number is...
SwedishVi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
SwedishOm du vill annullera och göra om din beställning kan du läsa om dina annulleringsmöjligheter på beställningskvittot.
Changes cannot be applied to existing orders; you will need to contact the seller to request shipping address updates.
SwedishPakistan skulle ha många fördelar av att upphäva hädelselagarna och annullera de straff som har utdömts på grundval av dessa lagar.
Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws.
SwedishDenna uppsägning lär vara en följd av kommersiella hot från Kina om att annullera kontrakten om TV-sändningar från de olympiska spelen i Peking 2008.
This termination allegedly followed commercial threats by the People’s Republic of China to withdraw the Beijing 2008 Olympic TV broadcasting contracts.
SwedishDenna uppsägning lär vara en följd av kommersiella hot från Kina om att annullera kontrakten om TV-sändningar från de olympiska spelen i Peking 2008.
This termination allegedly followed commercial threats by the People’ s Republic of China to withdraw the Beijing 2008 Olympic TV broadcasting contracts.
SwedishDärför är det klokast att inte stödja någonting förrän beloppet har fyllts i på checken, tillsammans med mottagarens namn, och förrän vi också får möjlighet att annullera checken.
In one place, a pledge is given on matters relating to countries ’ social systems; elsewhere, our welfare systems can be voted away on the basis of a majority decision or a judgment.
SwedishRevisionsrätten fattade sitt beslut i maj 1996, nästan ett år efter att vi hade fattat beslutet om att upphäva programmen och annullera alla pågående kontrakt med involverade företag.
The Court of Auditors adopted its decision in May 1996 and almost a year earlier we had decided to suspend the programmes and cancel all the current contracts with the companies involved.
SwedishDärför är det klokast att inte stödja någonting förrän beloppet har fyllts i på checken, tillsammans med mottagarens namn, och förrän vi också får möjlighet att annullera checken.
It is therefore wisest not to endorse anything until the amount is stated on the cheque, together with the identity of the recipient, and until we are also given the right to cancel the cheque.