"annonserade" - Engelsk översättning

SV

"annonserade" på engelska

volume_up
annonserade {perf. part.}
SV

annonserade {perfektparticip}

volume_up
annonserade
Det var inte om detta vi röstade, eller så annonserade ni något felaktigt.
We did not vote on that, or you announced something incorrectly.
Vi annonserade 25 miljoner euro för en vecka sedan i kommissionen.
We announced EUR 25 million a week ago in the Commission.
Den annonserade tillväxten för 1999 låg runt två procent, inte långt från det som förutspåddes i prognosen.
The growth announced for 1999 will be around 2 %, similar to that established in the forecast.

Användningsexempel för "annonserade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet var inte om detta vi röstade, eller så annonserade ni något felaktigt.
We did not vote on that, or you announced something incorrectly.
SwedishTyvärr förfogar vi ännu inte över den annonserade handboken för detta.
Unfortunately, we do not yet have the promised handbook about that.
SwedishVi annonserade 25 miljoner euro för en vecka sedan i kommissionen.
We announced EUR 25 million a week ago in the Commission.
SwedishDen annonserade tillväxten för 1999 låg runt två procent, inte långt från det som förutspåddes i prognosen.
The growth announced for 1999 will be around 2%, similar to that established in the forecast.
SwedishDen annonserade tillväxten för 1999 låg runt två procent, inte långt från det som förutspåddes i prognosen.
The growth announced for 1999 will be around 2 %, similar to that established in the forecast.
SwedishJag välkomnar därför kommissionens handlingsplan och framför allt också de annonserade lagförslagen.
I therefore welcome the Commission's action plan and, in particular, the legislative proposals announced.
Swedish1874: Annonserade general George Custer upptäckten av guld i Lakotas marker, speciellt i Black Hills.
1874: General George Custer announced the discovery of gold in Lakota territory, specifically the Black Hills.
SwedishHar kommissionen redan gjort en ekonomisk och social konsekvensbedömning av den annonserade minskningen av affärsresor?
Has it, as yet, researched the economic and social impact of the proposed cut in business travel?
Swedish(LT) Den 18 oktober i Portugal annonserade president Justjenko Ukrainas avsikt att ansluta sig till WTO i år.
(LT) On 18 October in Portugal President Yushchenko announced Ukraine's intention to join the WTO this year.
SwedishAtt förstöra massförstörelsevapnen var det annonserade målet, men dessa massförstörelsevapen har inte hittats.
The stated aim of the war was the elimination of weapons of mass destruction. No such weapons have been found, however.
SwedishI går annonserade Republiken Argentinas president, Duhalde, att nyval skulle hållas, dvs. i maj i stället för i oktober.
Yesterday, the President of the Argentine Republic, Mr Duhalde, announced that the elections would be brought forward to May instead of October.
SwedishI den nya demokratiska republiken Kongo, annonserade Laurent Kabila att en ny regering skulle bildas inom ramen för ett presidentstyre.
In the new Democratic Republic of Congo, Laurent Kabila announced the formation of a new government within a presidential framework.
SwedishSlutligen kommer jag att ta upp den känsligaste punkten, det vill säga, det förfarande som rådet annonserade under den senaste debatten i plenum.
Finally, I should like to turn to the most sensitive issue, namely the procedure announced by the Council in the course of the most recent debate in plenary.
SwedishOm du handlar för minimibeloppet före skatt och porto så att din beställning är berättigad till en Google Wallet-bonus, tillämpas den annonserade bonusen automatiskt.
Keep in mind, the discount may not be reflected in emails sent directly from the seller, so you may wish to refer to your Google Wallet account for more details.
SwedishKommissionens ordförande Prodi annonserade att han håller på att göra ett slags kulturrevolution i förvaltningen genom att låta höga befattningar cirkulera.
Madam President, Mr Prodi, the President of the Commission, boasted that he was instigating some kind of Cultural Revolution in the administration by rotating senior posts.
SwedishOm det nya åtstramningsprogrammet genomförs som den portugisiska regeringen nyligen annonserade, kommer Portugal åter att hamna i en lågkonjunktur och det föranleder några frågor.
Portugal will slip back into depression if the new austerity programme that the Portuguese Government has just announced goes ahead, which raises a few questions.
SwedishFör det första måste kommissionen nu utnyttja alla sina befogenheter för att se till att de negativa följderna av den annonserade omstruktureringen behandlas på ett ärligt och objektivt sätt.
Firstly, the Commission must now use all its competences to guarantee that the negative consequences of the announced restructuring take an honest, objective course.

Synonymer (svenska) till "annonsera":

annonsera