"annonsera" - Engelsk översättning

SV

"annonsera" på engelska

SV

annonsera {verb}

volume_up
I vårt annonsexempel borde sökordet "annonsera" locka människor som letar efter sätt att annonsera online.
In our sample ad, the keyword "advertise" should get the attention of people who are searching for ways to advertise online.
Det finns andra sätt att marknadsföra produkter än att annonsera i media: produktplacering till exempel.
There are other ways to market products without advertising them in the media: product promotion for instance.
Eller, frankt, för att annonsera alla typer av produkter.
Or, frankly, for advertising with all kinds of products.

Användningsexempel för "annonsera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen det räcker inte att annonsera åtgärder och öppna vägar till krediter.
However, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
SwedishEller, frankt, för att annonsera alla typer av produkter.
Or, frankly, for advertising with all kinds of products.
SwedishDet finns andra sätt att marknadsföra produkter än att annonsera i media: produktplacering till exempel.
There are other ways to market products without advertising them in the media: product promotion for instance.
SwedishGenom att räkna ut avkastningen på investeringen får du reda på hur mycket pengar du har tjänat genom att annonsera med AdWords.
By calculating your ROI, you'll learn how much money you've made by advertising with AdWords.
SwedishI vårt annonsexempel borde sökordet "annonsera" locka människor som letar efter sätt att annonsera online.
In our sample ad, the keyword "advertise" should get the attention of people who are searching for ways to advertise online.
SwedishNär en webbplats stängs av innebär det att du inte kan annonsera om webbplatsen förrän du har tagit bort det förbjudna innehållet.
When a website is suspended, that means you won't be able to advertise that suspended website until you remove any unacceptable content.
SwedishDet är viktigt att komma ihåg att en upphandling, vad det än gäller – och vi måste annonsera alla upphandlingar – i bästa fall tar minst sex månader.
Please bear in mind that the fastest possible tender for anything – and we have to put everything out to tender – takes at least six months.
SwedishJag skulle här vilja annonsera ett fyrverkeri av goda förslag från min grupp, den här gången ett fyrverkeri utan att koldioxid skapas.
At this point I would like to announce to the rapporteur some fireworks, good proposals from my party, fireworks which on this occasion do not produce any CO2.
SwedishEftersom det har blivit svårare att annonsera på grund av minskade medel och på grund av alla förbud lägger annonsörerna ner allt mindre summor på reklam.
As it has become more difficult to advertise because there is less money and because of all the bans, advertisers have reduced the role of advertising in their marketing expenditure.
SwedishVi måste höra upp med detta hyckleri som består i att storslaget annonsera associeringsavtal, samtidigt som nödvändiga budgetökningar fryser inne...
We must break free of this kind of hypocrisy that involves the portentous announcement of association agreements while at the same time we are freezing the essential budgetary increases....
SwedishAmIhotornot.com -- besöks av 250,:,000 personer om dagen, den drivs av två frivilliga, och jag kan berätta att de är tuffa, och Skratt de blev inte så här genom att annonsera en massa.
AmIhotornot.com -- everyday 250,000 people go to this site, run by two volunteers, and I can tell you they are hard graders, and (Laughter) they didn't get this way by advertising a lot.

Synonymer (svenska) till "annonsera":

annonsera