SV

annons {utrum}

volume_up
volume_up
ad {substantiv} (advertisement)
Parametern {creative} registrerar annons-ID för den annons som visades.
The {creative} parameter records the creative ID of the ad that was displayed.
(Endast besökare som har klickat på din AdWords-annons har en sådan cookie.)
(Only visitors who've clicked your AdWords ad will have this cookie.)
Det här är en gammal annons från The Economist där man fick välja mellan tre saker.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
volume_up
advert {substantiv} (advertisement)
När jag slog på min tv i morse såg jag en annons för Makedonien.
When I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
Jag brukade också undra över en annons för Iran. Vid en tidpunkt när Iran utförde offentlig stening brukade vi tillåta reklam för detta himmelska land.
I also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Små annonser började synas i pressen, där man erbjöd byte av rymliga våningar i Warszawa mot sovsäckar i New York.
Small adverts began to appear in the press, offering to exchange spacious flats in Warsaw for sleeping bags in New York.
Dessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt.
These clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
Efter nästan femton år i IT-branschen såg Sofia Larsson en annons.
After nearly fifteen years in the IT industry Sofia Larsson saw an advertisement.
Jag har intrycket av att detta egentligen inte var en fråga utan en minut lång annons.
I have the impression that this was not really a question but a one-minute advertisement.
annons (även: reklam, reklampost)

Användningsexempel för "annons" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet här är en gammal annons från The Economist där man fick välja mellan tre saker.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
SwedishDet är möjligt att en besökare helt korrekt klickar på din annons mer än en gång.
It's possible that a visitor legitimately clicks on your ad more than once.
SwedishAnvändarna kan endast se visningsadressen i din annons och inte måladressen.
People can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
SwedishMed budgivning med kostnad per klick debiteras du först när någon klickar på din annons.
With cost-per-click bidding, you're charged only when someone clicks your ad.
SwedishFör din annons i Gula sidorna är CPA:n 20 % lägre än intäkten som förvärvet skapar.
For your Yellow Pages ad, the CPA is 20% less than the revenue the acquisitions provide.
SwedishParametern {creative} registrerar annons-ID för den annons som visades.
The {creative} parameter records the creative ID of the ad that was displayed.
SwedishDessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt.
These clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
SwedishDetta motsvarar det högsta belopp du kan betala för ett klick på en annons.
This represents the highest amount that you'll ever pay for an ad click.
SwedishDå skapas en märkt länk åt dig som du kan kopiera och klistra in i din annons.
A tagged link will be generated for you and you'll be able to copy and paste it to your ad.
SwedishEfter nästan femton år i IT-branschen såg Sofia Larsson en annons.
After nearly fifteen years in the IT industry Sofia Larsson saw an advertisement.
Swedish(Endast besökare som har klickat på din AdWords-annons har en sådan cookie.)
(Only visitors who've clicked your AdWords ad will have this cookie.)
SwedishJag har intrycket av att detta egentligen inte var en fråga utan en minut lång annons.
I have the impression that this was not really a question but a one-minute advertisement.
SwedishDu vill se den specifika annons som visades och som någon klickade på.
You want to see the specific ad that was displayed and received the click.
SwedishNär jag slog på min tv i morse såg jag en annons för Makedonien.
When I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
SwedishAnvänd vårt felsökningsverktyg om du vill hitta förklaringar till att du kanske inte ser din annons.
Use our troubleshooter to find reasons why you might not be able to see your ad.
SwedishInnehållInnehåll beskriver versionen av en annons som en besökare klickade på.
ContentThe content dimension describes the version of an advertisement on which a visitor clicked.
SwedishDu kan lägga till adresstillägg på annons- eller kampanjnivå.
You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
SwedishDet ska framgå tydligt för användarna att de tittar på en Google-annons.
It should be clear to the user that they’re viewing a Google ad.
SwedishDu vill ta reda på under vilken kategori som din annons visades i en placeringsinriktad kampanj.
You'd like to find out which category your ad appeared for in a placement-targeted campaign.
SwedishHär följer några saker att tänka på om du är missnöjd med resultatet av din annons:
However, if you feel that your ad isn't performing as well as you'd like, here are some things to consider: