"annat än" - Engelsk översättning

SV

"annat än" på engelska

EN
SV

annat än {konjunktion}

volume_up
annat än (även: än, hellre än, utom, förrän, annan än)
Detta är ingenting annat än ett bländverk och det kommer inte att lösa frågorna.
This is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
Det är ingenting annat än skillnaden mellan välstånd och fattigdom.
This is nothing less than the difference between prosperity and poverty.
Det franska ordförandeskapet sysslar med allt annat än denna fråga.
The French Presidency is involved in everything other than this dossier.

Användningsexempel för "annat än" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
The negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
SwedishMen betänkandet är bara ett första steg i en process som är allt annat än enkel.
However, the report marks only the beginning of a process that is not simple.
SwedishDetta handlar inte om någonting annat än politisk teater mellan vänster och höger.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
SwedishDetta är ingenting annat än ett bländverk och det kommer inte att lösa frågorna.
This is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
SwedishFästning Europa är tyvärr ingenting annat än en politisk fantasi hos vänstern.
Fortress Europe is, unfortunately, nothing but a political fantasy of the Left.
SwedishJag ger alltid extra tid till dem som talar på ett annat språk än sitt eget.
I always give extra time to people who speak in a language other than their own.
SwedishVad som till syvende och sist står på spel är inget annat än vår valutas överlevnad.
What is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
SwedishJag kan därför inte tolka det på annat sätt än att vi har fått utökade rättigheter.
Therefore, I cannot see this as anything other than an expansion of our rights.
SwedishJag har inte talat om något annat än segregeringen av romska barn i fyra år.
I have been speaking only about the segregation of Roma children for four years.
SwedishUppgifter får inte användas i något annat syfte än det som de insamlades för.
Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
SwedishFår man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
Do we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
SwedishAllt det här sker med ett annat syfte än att främja ens egna gener, så klart.
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
SwedishDet är svårt att se på Somalia och känna något annat än sorg och frustration.
It is difficult to look at Somalia and feel anything but sadness and frustration.
SwedishDe vill ingenting annat än att denna union löses upp i ett frihandelsområde.
They want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
SwedishVad beträffar den begäran som har förts fram kan jag inte annat än att hålla med.
Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
SwedishAtt försöka sälja in könskvotering som en milstolpe är inget annat än populism.
in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
SwedishJag kan inte annat än dela slutsatserna i slutdokumentet från Göteborg.
Mr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
SwedishAlltför ofta tvingas kvinnor acceptera arbetsvillkor som är allt annat än goda.
All too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
SwedishUtan en översyn är dessa nyheter olyckligtvis inget annat än ett reklamjippo.
Without it, this news would unfortunately be nothing other than a publicity stunt.
SwedishAtt döma en tioåring till döden är inget annat än inhumant.
(PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.

Liknande översättningar för "annat än" på engelska

annat adverb
English
annat pronomen
English
än konjunktion
än adverb
English
än preposition
English
vara högre än verb
English
yngre än preposition
English
yngre än adjektiv
English
mer än adjektiv
English
mer än preposition
English
mindre än preposition
English
fler än preposition
English
annan än konjunktion
English
ha högre rang än verb
English
vara bättre än verb
English
hellre än konjunktion
English
hålla längre än verb
English
väga mer än verb