"annan man" - Engelsk översättning

SV

"annan man" på engelska

SV

annan man {utrum}

volume_up
annan man
Den Mose som älskade dig var en annan man.
The Moses who loved you was another man.
I'd hate to see you with another man.
Hon har nu, efter vad som påstås, ha befunnits skyldig till mord trots att en annan man redan hade befunnits skyldig till mordet.
She has now allegedly been found guilty of murder, despite the fact that another man had already been found guilty of that murder.

Användningsexempel för "annan man" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
SwedishVarje gång Turkiet öppnar dörren för demokratisering stänger man en annan dörr.
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.
SwedishJag vill också ta upp en annan konkret fråga som man koncentrerat sig på i denna strategi.
I also want to raise another practical issue which this strategy has focused upon.
SwedishHan, mer än någon annan, borde veta hur man på bästa sätt hanterar en sådan fråga.
He, more than anyone else, should know how best to deal with that.
SwedishI Annan-planen förutsåg man ett tidigare återlämnande av Varosha till de rättmätiga invånarna.
The Annan Plan foresaw an early return of Varosha to its lawful inhabitants.
Swedish. – Hur kan man ha ett kulturellt utbyte med en annan person om man inte vet vem man själv är?
. How can one have a cultural exchange with another if one does not know who one is?
SwedishFinner man ingen annan utväg, bör man kanske tillgripa reglering.
If no other way can be found, then it is perhaps necessary to resort to regulation.
SwedishDen har sina positiva sidor, men det finns även en annan sida som man inte får bortse från.
It has its positive aspects but there is also a side to it that should not be overlooked.
Swedish. – Hur kan man ha ett kulturellt utbyte med en annan person om man inte vet vem man själv är?
   .How can one have a cultural exchange with another if one does not know who one is?
SwedishDet finns en annan sak, man har sagt: " Och resebyråerna" !
There is one other thing. People have said, "what about the travel agencies?'
SwedishDet är snarare fråga om en gåva från en människa till en annan och så måste man också se det.
This is more about a gift from one person to another and that is the way it should be seen.
SwedishVåld mot män sker vanligtvis på allmän plats, och förövas av en annan, ofta främmande, man.
Violence against men typically happens in public, perpetrated by another man, often a stranger.
SwedishDet är inte upp till oss att tala om för någon annan hur man bör gå vidare och hur man inte bör göra det.
It is not up to us to dictate to anybody what advances can and cannot be made.
SwedishEn annan positiv effekt som man erinrat om gäller läkemedlen.
Another positive result, as has already been mentioned, was in connection with medicines.
SwedishEn sak är undervisning och examina, en annan är hur man ser till säkerheten till vardags.
Education and examinations are one thing; how safety is assured in everyday practice is another matter.
SwedishI Tyskland, en annan medlemsstat, är man mycket sträng.
However, there are also products, certain vitamins and minerals, that are not without risk.
SwedishUtifrån din kärlek blev jag en helt annan man, en bättre man.
By the grace of your love, I was a... a new man, a better man.
SwedishMed föreliggande betänkande har man valt en annan väg, man har försökt att ta hänsyn till balansen mellan åtgärderna.
Today's report reflects a different approach. It tries to establish this balance.
SwedishEn annan fråga är att man måste se vilka anslag som avsätts för Balkan.
We cannot confuse the different types of funds. The allocation of fund to the Balkans is quite a separate issue.
SwedishFör det finns inte någon annan möjlighet när man inte kommer vidare vid förhandlingsbordet.
That is because there are no other possibilities when no further progress can be made at the negotiating table.

Liknande översättningar för "annan man" på engelska

annan adjektiv
English
annan pronomen
man pronomen
English
man substantiv
man preposition
English
annan än tidigare adjektiv
English
annan än konjunktion
English
andra man substantiv
English
liten man substantiv
god man substantiv
fullvuxen man substantiv
English
bedragen äkta man substantiv
English