"annan dag" - Engelsk översättning

SV

"annan dag" på engelska

SV

annan dag {utrum}

volume_up
annan dag
Frågan om Internationella brottmålsdomstolen bör tas upp en annan dag.
The issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Det här är inte bara detaljer eller saker vi kan ordna upp en annan dag.
These are not mere details or points to be left for another day.

Användningsexempel för "annan dag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
SwedishFrågan om Internationella brottmålsdomstolen bör tas upp en annan dag.
The issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day.
SwedishDet ligger inte i vårt intresse att fortsätta att skjuta upp frågan om Kosovo till en annan dag.
It is not in our interest to keep on putting off the Kosovo issue to another day.
SwedishNär dokumentet öppnas eller uppdateras en annan dag förblir det fasta datumet oförändrat.
When the document is opened or updated on a different date, the fixed date remains unchanged.
SwedishJag har dristat mig till att komma med en och annan synpunkt i dag eftersom vi inte har ont om tid.
I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
SwedishJag vill inte sitta och vänta på mirakellösningar en annan dag.
I do not want to hang around waiting for miracle solutions some other day.
SwedishDet här är inte bara detaljer eller saker vi kan ordna upp en annan dag.
These are not mere details or points to be left for another day.
SwedishTransportnäringen är som ingen annan redan i dag en verklig europeisk näring.
The occupation of road haulier is already second to none in terms of being a truly European occupation.
SwedishFredagsomröstningarnas vikt är exakt likadan som vilken annan dag som helst.
Mr Robles Piquer, the votes on Fridays have exactly the same status as those on any other day.
SwedishJag skulle vilja säga er att i morgon är en annan dag.
Allow me firstly to thank Commissioner Vitorino for his valuable comments.
SwedishDet är dock en fråga som vi får ta upp någon annan dag.
However, that is something that must wait for another day.
SwedishSkulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
SwedishHamas har återigen vunnit tid och kan skjuta upp de politiska eftergifter som måste göras till en annan dag.
Hamas has again won itself time and can put off to another day the political concessions that have to be made.
SwedishJag skulle vilja säga er att i morgon är en annan dag.
I would say to you that tomorrow is another day.
SwedishDet får komma en annan dag vad mig beträffar.
That will be for another day as far as I am concerned.
SwedishParlamentet diskuterar i dag en annan händelse som lett till ökad spänning mellan två stater som delar en nation.
Our Parliament is discussing today another episode of rising tension between two states who share one nation.
SwedishKvinnodagen i Europa är i dag en annan dag än den som vi minns från förr, åtminstone i Central- och Östeuropa.
Women's Day in Europe is, today, a different day from the one we remember, at least in Central and Eastern Europe.
SwedishVid talmanskonferensen fanns inga förslag om att detta ärende skulle behandlas på någon annan dag än måndagen.
At the Conference of Presidents there was no suggestion that this item should be placed on a day other than Monday.
SwedishMen det är en detalj som vi får prata om någon annan dag.
SwedishDet arbete vi gör i parlamentet en fredagsmorgon är lika legitimt som det vi gör en måndag eller någon annan dag.
The work we do on a Friday morning in Parliament has the same legitimacy as the work we do on a Monday or any other day.

Liknande översättningar för "annan dag" på engelska

dag substantiv
English
annan adjektiv
English
annan pronomen
annan än tidigare adjektiv
English
god dag interjektion
annan än konjunktion
English
någon dag adverb
English
ledig dag substantiv
English
per dag adverb
English
en vacker dag adverb
English
dålig dag substantiv
English
trevlig dag substantiv
English
en dag adverb
English
i dag adverb
English