SV

anmärkningar {pluralis}

volume_up
1. allmänt
Det finns också anmärkningar som förklarar relevanta orsaker.
There is also a commentary explaining the relevant reasons.
2. "mot, över"
anmärkningar (även: kritik)
volume_up
strictures {plur.} (on, upon)
För mig förstärktes denna oro när jag läste en del anmärkningar från ett antal icke-statliga organisationer som finns i området.
That concern for me is accentuated when I read some of the strictures which come from a number of NGOs involved in the area.

Användningsexempel för "anmärkningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tänkte också göra samma anmärkningar som min kloka kollega David Sumberg.
I was also going to make the same points as my wise colleague, Mr David Sumberg.
SwedishMed dessa anmärkningar vill jag ännu en gång tacka för behandlingen här i kväll.
With that, I want to thank you once again for the debate here this afternoon.
SwedishEfter att ha granskat det vill jag dock göra ett par mer kritiska anmärkningar.
Having examined it, however, I am forced to make a few more critical remarks.
SwedishJag vill göra några anmärkningar som några kanske finner hädiska.
   Mr President, I wish to make a few remarks that some might find heretical.
SwedishJag vill särskilt svara på de anmärkningar som gjordes av von Wogau.
Madam President, I particularly want to respond to the comments by Mr von Wogau.
SwedishNi kan vara säker på att era anmärkningar kommer att vidarebefordras officiellt.
You may be sure that your comments will be passed to the proper authorities.
SwedishJag skulle vilja komma med några anmärkningar.
Mr President, Commissioner Vitorino, I should like to make a few observations.
SwedishJag vill dock kommentera kommissionsledamoten Dacian Cioloş avslutande anmärkningar.
However, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
SwedishJag vill också ta avstånd från Hans-Peter Martins anmärkningar.
   Mr President, I too wish to dissociate myself from the remarks made by Mr Martin.
SwedishMarkera den här rutan om texten Anmärkningar ska finnas i huvudet på dagordningen.
Mark this check box to insert the reference Notes as a header for the agenda.
Swedish   – Jag tackar frågeställaren för hans artiga anmärkningar på mitt första svar.
   . I thank the questioner for his gracious remarks on my initial answer.
SwedishVi har just fått den tyska regeringens svar avseende de anmärkningar som har gjorts.
We have just received the reply of the German Government to the observations made.
SwedishJag tror att det var detta förslag som Graenitz nämnde i sina anmärkningar.
I believe this was the amendment which Mrs Graenitz referred to in her remarks.
SwedishJag noterar de Miguels realistiska men uppmuntrande anmärkningar om Turkiet.
I note Mr de Miguel's realistic but encouraging remarks with regard to Turkey.
SwedishI det ges särskilt svar på parlamentets anmärkningar i fråga om sysselsättningen.
In particular, his recommendation responds to Parliament's observations on employment.
SwedishGunnar Hökmarks anmärkningar är förnuftiga och jag instämmer helt och fullt i dem.
Mr President, Mr Hökmark’ s remarks make sense, and I could not agree more with them.
SwedishHär vill jag även hänvisa till Harbours anmärkningar, i vilka kommissionen instämmer.
Here I would also refer to Mr Harbour's remarks, with which the Commission agrees.
SwedishMen betänkandet innehåller också kritiska anmärkningar mot det franska förslaget.
The report also contains some criticism, however, of the French proposal.
SwedishDet tycks emellertid som om Campos anmärkningar inte fälldes i ögonblickets ingivelse.
However, it seems that Mr Campos' remarks were not made on the spur of the moment.
SwedishJag skulle sedan särskilt vilja gå in på MacCormicks anmärkningar om artister.
I would, furthermore, like to respond to the remarks made by Mr MacCormick on artists.

Synonymer (svenska) till "anmärkning":

anmärkning