"anmälningar" - Engelsk översättning

SV

"anmälningar" på engelska

SV

anmälningar {pluralis}

volume_up
anmälningar (även: meddelanden, besked)
Från 12 medlemsstater har det inte kommit några anmälningar alls.
There have been no notifications at all from 12 Member States.
Det handlar om problemet med flerfaldiga anmälningar.
This is the problem of multiple notifications.
När det gäller frekvens för anmälningar från industrin verkar det klart att en årlig anmälan är onödig.
As regards frequency of notifications by industry, it seems clear that annual notifications are unnecessary.

Användningsexempel för "anmälningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste får bort tortyren, som vi får så många välgrundande anmälningar om.
We have received very many well-founded allegations of torture. Torture must be eliminated.
SwedishDet innehåller ett sökande efter spår, förklaringar, ursprung och anmälningar av problem.
It looks for clues, explanations and causes, and it denounces the problem.
SwedishI mitt eget land, Sverige, görs idag en hel del anmälningar om miljöbrott.
In my own country, Sweden, a great many reports of environmental crimes are now being made.
SwedishVi har valt anmälningar framför tillstånd, och det har förklarats varför.
We have opted for notification rather than authorisation, and the reasons why have been explained.
SwedishDet har nyligen återigen skett en uppgång i antalet anmälningar av hedersmord och stening.
There has recently been a renewed rise in the number of reports of honour killings and stonings.
Swedish77 av de anmälningar som kunde tas emot gällde kommissionen.
Seventy-seven per cent of complaints received concern the Commission.
SwedishFrån 12 medlemsstater har det inte kommit några anmälningar alls.
There have been no notifications at all from 12 Member States.
SwedishÄrendena utreds normalt inte och ibland vägrar polisen att ta emot anmälningar från brottsoffren.
Cases are usually not investigated and sometimes the police refuse to accept applications from victims.
SwedishVi har fått över 1 000 anmälningar om ändringar av lagstiftningen i medlemsstaterna.
We have received, ladies and gentlemen, more than 1 000 notifications of changes in legislation within the Member States.
SwedishDen andra punkten är att anmälningar om oegentligheter kan ta upp till 39 månader, alltså mer än tre år.
The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
SwedishNär det gäller frekvens för anmälningar från industrin verkar det klart att en årlig anmälan är onödig.
As regards frequency of notifications by industry, it seems clear that annual notifications are unnecessary.
SwedishHär hittar du ett förslag på upplägg för en anmälan och exempel på tidigare anmälningar (under uppbyggnad):
Here you will find a suggested layout for a report and examples of previous reports (under construction):
SwedishUnder förutsättning att vi får tillräckligt många anmälningar kommer vi även att ge en reguljär kurs på nivå C1.
Provided there is a sufficient number of participants we will also give a regular course on Level C1.
SwedishDet har nyligen återigen skett en uppgång i antalet anmälningar av hedersmord och stening.
Women are continually on the receiving end of violence and victims of sexual assaults, often committed by those close to them.
SwedishRapex fungerar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket innebär att anmälningar genom Rapex inte försenas.
RAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.
SwedishDet sades tidigare, herr ordförande, att vi upprepar oss varje år vid denna debatt om framställningar och anmälningar.
It was said previously that each year we repeat ourselves in this debate on petitions and complaints.
SwedishDet handlar om problemet med flerfaldiga anmälningar.
This is the problem of multiple notifications.
SwedishDet finns inga prioriterade anmälningar hos Google.
SwedishEfter att anmälningar har kommit in till universitet, högskolor och VHS sker ett första urval.
Once the universities, colleges and the National Admissions Office to Higher Education have received the applications, a first selection is made.
SwedishAntalet fall med anmälningar från konsumenter som blivit vilseledda genom olagliga debiteringar av sms ökar ständigt.
There is a constantly increasing number of cases and complaints concerning consumer fraud relating to illicit SMS messages.