SV

anledningar {utrum}

volume_up
Det är andemeningen i dessa sofisters resonemang, som alltid kan finna förmildrande omständigheter när det gäller mördarna och anledningar att hitta fel hos deras offer.
Such, in essence, is the reasoning of these sophists, who can always find extenuating circumstances for the assassins and reasons to find fault with their victims.

Användningsexempel för "anledningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv alla dessa anledningar anser jag att kommissionens förslag är ganska positivt.
For all these reasons, I think that the Commission's proposal is quite positive.
SwedishKommissionen har av flera olika anledningar föreslagit ett horisontellt direktiv.
The Commission has proposed a horizontal directive for several different reasons.
SwedishÅr 2004 kommer av olika anledningar att bli ett ovanligt budgetår.
Mr President, the 2004 financial year will be an unusual one for several reasons.
SwedishDessa delar har tagits med i Barsi-Patakybetänkandet av mycket goda anledningar.
These elements have been included in the Barsi-Pataky report with very good reason.
SwedishAv alla dessa anledningar har jag röstat för Konstantinos Hatzidakis betänkande.
For all these reasons, I have voted in favour of the report by Mr Hatzidakis.
SwedishAv dessa anledningar kan bara punkterna 7 och 8 i ändringsförslag 154 godtas.
For these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
SwedishAv alla dessa anledningar har jag röstat för Konstantinos Hatzidakis betänkande.
For all these reasons, I have voted in favour of the report by Mr Hatzidakis.
SwedishNågra av ändringsförslagen, slutligen, är svåra att godta av olika anledningar.
The Commission is prepared to accept the reduction of the minimum percentages.
SwedishDet finns alltså tillräckligt med anledningar till detta initiativbetänkande.
There are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
SwedishAv dessa anledningar kommer min grupp att ge direktivet sitt helhjärtade stöd.
For these reasons, my group will give the Directive its wholehearted support.
SwedishDet finns ett antal studier nu som börjar ge ytterligare anledningar till oro.
There are a number of studies now which begin to suggest further cause for concern.
SwedishNågra av ändringsförslagen, slutligen, är svåra att godta av olika anledningar.
Finally, some of the proposed amendments are difficult to accept for various reasons.
SwedishAv de anledningar jag redogjort för anser jag att detta yrkande går för långt.
For the reasons which I have stated I feel that this amendment goes too far.
SwedishAv alla dessa anledningar röstade mitt utskott för förslaget till betänkande av Dary.
For all these reasons, my committee voted in favour of Mr Dary' s draft report.
Swedish(NL) Av olika anledningar kommer jag inte att ge Devabetänkandet mitt stöd.
(NL) There are various reasons why the Deva report has not received my support.
SwedishAv dessa anledningar kunde Greklands kommunistparti inte stödja resolutionen.
For these reasons, the Communist Party of Greece did not back the resolution.
SwedishJag skulle vilja gratulera herr Chichester av två anledningar.
Madam President, I would like to congratulate Mr Chichester for two reasons.
SwedishDet irländska folket har mycket goda anledningar att rösta för detta fördrag.
The Irish people have very good reasons for voting in favour of this Treaty.
SwedishDet finns många anledningar till att den är så sårbar och vi måste ta itu med dem alla.
There are many reasons why it is so vulnerable, and we must address all of them.
SwedishAv alla dessa anledningar är det bra att detta betänkande har förkastats.
For all of these reasons, it is a good thing that this report has been rejected.

Synonymer (svenska) till "anledning":

anledning