SV

anlagt {perfektparticip}

volume_up
anlagt (även: grott, spirat)

Användningsexempel för "anlagt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär det gäller rubrik 5, administrativa utgifter, har rådet anlagt ett helhetsperspektiv.
With regard to heading 5, administrative expenditure, the Council adopted an overall view.
SwedishNär det gäller rubrik 5, administrativa utgifter, har rådet anlagt ett helhetsperspektiv.
With regard to heading 5, administrative expenditure, the Council adopted an overall view.
SwedishPå många håll har man anlagt parker, som enligt Life-programmet är av grundläggande betydelse.
In many areas the parks which are a fundamental element in the LIFE programme have been established.
SwedishJag är inte det minsta övertygad om att det slags interventionistiska synsätt som vi har anlagt här är riktigt.
I remain entirely unconvinced that the sort of interventionist approach we have taken here is right.
SwedishFör det andra har vi anlagt ett helhetsperspektiv.
Secondly, we adopted a comprehensive approach.
SwedishEftersom vårt nya parlament har anlagt en germansk stil, vill jag gärna säga ett par ord på Goethes språk.
   – Mr President, as our new House has taken on a Teutonic style, I will offer a few words in the language of Goethe.
SwedishFöredragande Iversen, som är den jag huvudsakligen syftar på, har anlagt en något negativ ton i sitt betänkande.
The rapporteur, Mr Iversen, on whose report my remarks are chiefly based, has generally tended to adopt a somewhat critical tone, to my mind, in his report.
SwedishFru vice ordförande, ni har i dag själv talat om de transeuropeiska näten, där vi har anlagt ett gemensamt synsätt.
Today, Madam Vice-President, you yourself referred to the trans-European networks, where we took a common approach; I am also grateful for the Commission’s cooperation.
SwedishI Kent och Surrey, Sussex och Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire och Berkshire har man anlagt kommersiellt gångbara vingårdar som står och faller med skördarnas kvalitet.
Kent and Surrey, Sussex and Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire and Berkshire are planted with commercially viable vineyards that stand or fall by the quality of their produce.
SwedishDet restriktiva, bokföringsmässiga synsätt som vissa regeringar har anlagt och kungörandet av 1 procent som dogmatiskt mål är dock oacceptabla inslag i detta skede av förhandlingarna.
However, the restrictive, accountant's approach taken by certain governments and the proclamation of 1% as a dogmatic objective are unacceptable at this stage of the negotiations.
SwedishJag stöder föredragandens alla ändringsförslag i betänkandet och jag är helt ense med att den inställning, som kommissionen anlagt, är helt patriarkalisk, vilket Jackson utmärkt illustrerade.
I support all the rapporteur's amendments in the report and I agree that the Commission has taken a completely paternalistic attitude, which Mrs Jackson illustrated splendidly.

Synonymer (svenska) till "anlag":

anlag
Swedish