"anlagd" - Engelsk översättning

SV

"anlagd" på engelska

SV

anlagd {verb}

volume_up
anlagd
volume_up
founded {vb} (past simple)
anlagd
volume_up
planted {vb} (past simple)

Användningsexempel för "anlagd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen hittills har rådet avvisat varje seriöst anlagd överenskommelse med oss.
But so far the Council has rejected any serious agreement with us.
SwedishHan efterlyste också en brett anlagd demokratisk reform samt en fundamental omvandling av det politiska systemet.
He spoke in favour of widespread democratic reform and also fundamental restructuring of the political system.
SwedishDet är alldeles särskilt givande och påfallande att ändringsförslaget om att spekulationsbyggande på mark som frigjorts olagligt genom anlagd brand antogs.
It is particularly worthwhile and striking that the amendment to prevent speculative building on land cleared illegally by fire was adopted.
SwedishFörberedelserna för en brett anlagd rotation har ju pågått länge, och att rotationen och reformpaketet sammanfaller tidsmässigt är en ren tillfällighet.
Preparations for a broadly based rotation have already been in hand for some time, and the fact that the rotation issue and the reform package have come at the same time is pure coincidence.
SwedishDet var ett uppror av hela befolkningen i byn mot en nyligen anlagd kemisk fabrik, som på kort tid hade orsakat en allvarlig förorening av luften, vattnet och jorden.
It was an uprising by the whole population of that village against a recently established chemical plant, which in a short time had caused very severe air, water and soil pollution.