"anläggningstillgångar" - Engelsk översättning


Visar resultat för "anläggningstillgång". "anläggningstillgångar" finns tyvärr inte i lexikonet.
SV

"anläggningstillgångar" på engelska

SV

anläggningstillgång {utrum}

volume_up
1. näringsliv
anläggningstillgång

Användningsexempel för "anläggningstillgångar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns dock reservationer även här, till exempel när det gäller politiken för anläggningstillgångar.
Here too, however, there are reservations, for example, over the policy on fixed assets.
SwedishRörelsemarginal efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i procent av omsättningen.
Return on equity Profit after net financial items less full tax divided by average shareholders’ equity.
SwedishVi behöver en strategi som är inriktad på att lösa faktiska problem, en strategi som inte bara beaktar anläggningstillgångar, utan även människor.
We need an approach that focuses on solving the real problems, an approach that gives due consideration not only to investment goods, but also to people.
SwedishOrsaken till de två är gemensam och återfinns i den låga takten av investeringar i anläggningstillgångar under förra seklets sista årtionde, som åtföljdes av raset i offentliga investeringar.
The reason for both is the same and lies in the low rate of investment in capital equipment during the last decade of the last century, accompanied by the collapse of public investment.