SV

ankommande {adjektiv}

volume_up
ankommande
De skulle ha drabbats av en hel serie påföljder, först och främst i form av dubbla kontroller av ankommande passagerare.
They would have faced a whole range of penalties, starting with the practice of secondary inspections of arriving passengers.
Kommissionen har också sagt att man på detta sätt skulle undvika de besvärliga köerna för ankommande passagerare på olika destinationsorter i Förenta staterna.
The Commission has also said that this would have prevented long queues for passengers arriving at the various destinations in the United States.
ankommande (även: ingående)
ankommande (även: infarande, inkommande)
I vissa länder tar posten ut en särskild avgift för ankommande brev, eftersom de utländska frimärkena inte täcker utdelningskostnaderna.
In various countries, the postal service demands special charges for incoming letters because the foreign stamps do not cover the distribution costs.
Det handlar inte bara om att betala för hälsovården, utan också om tillgången till den hälsovård som kan vara överbelastad av ankommande patienter.
It is not just the issue of paying for health assistance, but also the availability of health assistance which may be overburdened by incoming patients.

Användningsexempel för "ankommande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI vissa länder tar posten ut en särskild avgift för ankommande brev, eftersom de utländska frimärkena inte täcker utdelningskostnaderna.
In an oral question, they asked the EU Commission to act against such dangerous developments.
SwedishDe skulle ha drabbats av en hel serie påföljder, först och främst i form av dubbla kontroller av ankommande passagerare.
They would have faced a whole range of penalties, starting with the practice of secondary inspections of arriving passengers.
SwedishI vissa länder tar posten ut en särskild avgift för ankommande brev, eftersom de utländska frimärkena inte täcker utdelningskostnaderna.
In various countries, the postal service demands special charges for incoming letters because the foreign stamps do not cover the distribution costs.
SwedishJag tror med andra ord att vi måste reformera postgången, jag vet inte om det gäller den avgående eller den ankommande.
I therefore feel we need to reform the postal services, although whether those responsible for collecting the mail or those responsible for delivering it, I am not sure.
SwedishDet handlar inte bara om att betala för hälsovården, utan också om tillgången till den hälsovård som kan vara överbelastad av ankommande patienter.
It is not just the issue of paying for health assistance, but also the availability of health assistance which may be overburdened by incoming patients.
SwedishVärldsturismorganisationen beräknar att antalet ankommande turister kommer att fördubblas till en nivå på cirka 720 miljoner årligen år 2020.
The World Tourism Organisation anticipates a doubling in the number of tourist arrivals up to a figure of approximately 720 million per year by the year 2020.
SwedishKommissionen har också sagt att man på detta sätt skulle undvika de besvärliga köerna för ankommande passagerare på olika destinationsorter i Förenta staterna.
The Commission has also said that this would have prevented long queues for passengers arriving at the various destinations in the United States.
SwedishEn av de stora svårigheterna kommer att bestå i att ge lika behandling åt utländska medborgare som redan har bott i Europeiska unionen i flera år och nya ankommande.
One of the major difficulties will consist in making the distinction between foreign nationals who have already been resident in the European Union for several years, and those who have just arrived.

Synonymer (svenska) till "ankomma":

ankomma
Swedish