"anklagelseakt" - Engelsk översättning

SV

"anklagelseakt" på engelska

SV

anklagelseakt {utrum}

volume_up
anklagelseakt

Användningsexempel för "anklagelseakt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBoken är en fullständig anklagelseakt mot de rådande inskränkningarna av pressfriheten i Rumänien.
The book is an outright indictment of the prevailing press restraint in Romania.
SwedishBoken är en fullständig anklagelseakt mot de rådande inskränkningarna av pressfriheten i Rumänien.
I am surprised at the recent U-turn within the Committee on Foreign Affairs and the rejection of a number of critical amendments.
SwedishVi kan inte bygga upp en anklagelseakt mot hela länder bara utifrån gissningar, misstankar, indicier och föraningar.
We cannot build up an indictment against whole countries based simply on conjecture, suspicion, circumstantial evidence or hunches.
SwedishI närvaro av sju av 28 ledamöter fick jag 20 minuter i utskottet för rättsliga frågor för att försvara mig inför en anklagelseakt som var flera hundra sidor lång.
In the presence of 7 out of 28 members, I was given 20 minutes in the Committee on Legal Affairs to defend myself in respect of a dossier of hundreds of pages long.
SwedishMan kan inte annat än instämma i domskälen i detta betänkande, som i kraft av de förhållanden som beskrivs utgör en anklagelseakt mot den rådande ekonomiska ordningen.
Mr President, I can only support the reasons adduced in this report, which is, by the very facts that it cites, an indictment of the current economic system.
SwedishDen direkta förföljelse som medlemmar av den syrisk-ortodoxa kyrkan och andra kristna i sydöstra Turkiet, Tur Abdin, har utsatts för i åratal är en direkt anklagelseakt mot den turkiska staten.
The direct persecution to which Syrian Orthodox and other Christians in south-eastern Turkey, Tur Abdin, have been subjected for many years is a direct indictment of the Turkish State.