SV

anklagade {perfektparticip}

volume_up
anklagade (även: anklagad)
." - och fransmännnen anklagade honom.
"Spanish chef accused ... " -- and the French accused him.
Vi bör rekommendera de anklagade att samarbeta med utredande myndigheter.
We should recommend to the accused to cooperate with investigating bodies.
I protokollet återges dock inte att jag anklagade dem som anklagade mig för hyckleri.
However, they do not correctly report that I accused those who were so accusing me of hypocrisy.

Användningsexempel för "anklagade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSkulle den göra detsamma om de anklagade kommissionärerna hade andra sympatier?
Would it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
SwedishDe står anklagade för att avsiktligen ha infekterat hundratals libyska barn med hiv.
They are accused of deliberately infecting hundreds of Libyan children with HIV.
SwedishDen anklagade blev slagen och en bekännelse tvingades fram genom brutal behandling.
The accused was beaten and a confession extracted by brutal treatment.
SwedishVi bör rekommendera de anklagade att samarbeta med utredande myndigheter.
We should recommend to the accused to cooperate with investigating bodies.
SwedishDen anklagade har varken rätt till försvar eller rätt till överprövning.
The accused have neither the legal means of defence nor effective access to the courts.
SwedishKammaren förlöjligade Nigel Farages kommentarer och anklagade honom för att vara felinformerad.
This House ridiculed Mr Farage’ s comments and accused him of being misinformed.
SwedishKammaren förlöjligade Nigel Farages kommentarer och anklagade honom för att vara felinformerad.
This House ridiculed Mr Farage’s comments and accused him of being misinformed.
SwedishAnsträngningarna bör förstärkas tills ingen av de anklagade personerna längre är på fri fot.
Efforts should be reinforced until none of the remaining indictees is still at large.
SwedishHittills har tribunalen avslutat rättegångarna mot 116 anklagade med mycket skiftande domar.
So far, it has completed proceedings against 116 accused with very different verdicts.
SwedishJag gjorde nämligen det rakt motsatta som ni anklagade mig för.
Because what I did was in fact the exact opposite of what I have been accused of.
SwedishDe har anhållits av de grekiska myndigheterna anklagade för spionage.
They have been arrested by the Greek authorities on charges of espionage.
SwedishHar de någonsin blivit anklagade för att mörda kvinnor och barn eller för att agera som nazister?
Have they ever been accused of murdering women and children or of acting like Nazis?
SwedishI protokollet återges dock inte att jag anklagade dem som anklagade mig för hyckleri.
However, they do not correctly report that I accused those who were so accusing me of hypocrisy.
SwedishDen 1 juni dömde en militärdomstol ändå 15 av de ca 100 anklagade till döden.
Despite this, on 1 June, a military court passed the death sentence on 15 of the 100 or so accused.
SwedishDessutom måste jag framhålla att försvaret av de anklagade har respekterats samvetsgrant.
In addition, I must point out that the defence of the accused has been scrupulously respected.
SwedishSom en hämnd har de åtalats, på falska grunder anklagade för terrorism.
In retaliation, criminal proceedings were brought against them on trumped up charges of terrorism.
SwedishHan anklagade mitt land i frågan om Öcalans arrestering.
He has accused my country of being responsible for the capture of Mr Öcalan.
SwedishDet var hon som anklagade premiärministern för att vara alltför undfallande gentemot de tamilska tigrarna.
She charged the prime minister with making too many concessions to the Tamil Tigers.
SwedishFör det tredje skall inte utlämning vara möjlig om den anklagade riskerar dödsstraff.
Thirdly, extradition must not be allowed if the defendant is liable to be sentenced to the death penalty.
SwedishHan anklagade Hun Sen för att ligga bakom granatattacken 1997.
Indeed, he accused Hun Sen of being behind the 1997 grenade attack.

Synonymer (svenska) till "anklaga":

anklaga