"anka" - Engelsk översättning

SV

"anka" på engelska

EN
EN
SV

anka {utrum}

volume_up
Salters anka togs av daga av kärnkraftsindustrin, som sade att den inte skulle vara effektiv.
Salter's Duck was killed by the nuclear industry which said it would not be effective.
Han uppfann något som kallades Salters anka, ett billigt sätt att producera vågrörelseenergi.
He invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
Det är oundvikligt att interimskommissionen kommer att upplevas som en lam anka - men ibland kan lama ankor förvåna oss.
Inevitably the interim Commission will be perceived as a lame duck - but sometimes lame ducks can surprise us.

Användningsexempel för "anka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan uppfann något som kallades Salters anka, ett billigt sätt att producera vågrörelseenergi.
He invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
SwedishSalters anka togs av daga av kärnkraftsindustrin, som sade att den inte skulle vara effektiv.
Salter's Duck was killed by the nuclear industry which said it would not be effective.
SwedishI åratal har experterna sagt att EU:s budget är stelbent, att den gör EU till en halt anka.
For years, experts have been saying that the European budget is inflexible, that this is what renders the European Union a lame duck.
SwedishDet är oundvikligt att interimskommissionen kommer att upplevas som en lam anka - men ibland kan lama ankor förvåna oss.
Inevitably the interim Commission will be perceived as a lame duck - but sometimes lame ducks can surprise us.
SwedishAnatotitan: jättelik anka.
SwedishDet var lite för funkigt, och vi ville ha ett lite mer feminint perspektiv och använde en anka som gjorde det på ett mycket mer passande sätt -- mode.
It was a little bit too funky, and we wanted a more feminine point of view and employed a duck who did it in a much more fitting way -- fashion.
SwedishMen det var en Fatuzzo med gråare hår, äldre, men också rikare, mycket rikare, stenrik, så rik att jag badade i guld som Joakim von Anka.
However, I was an older Mr Fatuzzo MEP with whiter hair and I was also rich, very rich, absolutely filthy rich, so rich that I could swim in a pool of gold like Donald Duck's Uncle Scrooge.
SwedishOm vi återgår till Salters anka. Tony Benn var energiminister och medgav att han hade vilselett underhuset genom att säga att kärnkraftsenergi var säkert, billigt och icke-militärt.
Going back to Salter's Duck, Tony Benn was the Secretary of State for Energy and admitted that he had misled the House of Commons that nuclear energy was safe, cheap and non-military.
SwedishPrecis som Joakim von Anka badade han i euromynt, och han sade till mig: ?
Like Uncle Scrooge, he was swimming in euro coins, and he said to me: 'My dream is that all the candidate countries will adopt the euro immediately: indeed, the whole world should adopt the euro.'
SwedishPrecis som Joakim von Anka badade han i euromynt, och han sade till mig:?
Like Uncle Scrooge, he was swimming in euro coins, and he said to me: 'My dream is that all the candidate countries will adopt the euro immediately: indeed, the whole world should adopt the euro. '
SwedishMed tanke på det här tror jag att Bjerregaard, som ju i samband med det femte åtgärdsprogrammet kallade oss Kalle-Anka-parlament, även i fortsättningen kommer att göra sig lustig över oss.
For this reason I believe that Mrs Bjerregard, who has already described us as a Mickey Mouse Parliament in connection with the Fifth Action Programme, will continue to make a joke of Parliament.