"animation" - Engelsk översättning

SV

"animation" på engelska

EN

"animation" på svenska

volume_up
animation {substantiv}
volume_up
animal {substantiv}
volume_up
animator {substantiv}
volume_up
animism {substantiv}
SV
SV

animation {utrum}

volume_up
animation (även: animering, liv, livlighet, tecknad film)
Innan du kan sammanställa en animation, måste du först rita alla enskilda bilder.
To compile an animation, all individual pictures must be drawn first.
Jag jobbar mycket med rörelse och animation, och jag är också en gammal DJ och musiker.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
För att kunna bygga upp en animation behöver du alla objekt som var och är en enskild bild i animationen.
To construct an animation sequence, you need all the objects involved at your disposal.
EN

animation {substantiv}

volume_up
animation
To compile an animation, all individual pictures must be drawn first.
Innan du kan sammanställa en animation, måste du först rita alla enskilda bilder.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Jag jobbar mycket med rörelse och animation, och jag är också en gammal DJ och musiker.
To construct an animation sequence, you need all the objects involved at your disposal.
För att kunna bygga upp en animation behöver du alla objekt som var och är en enskild bild i animationen.
animation
Show Animation When Checking for New Mail
Visa animering vid sökning efter nya meddelanden
Show Animation to Indicate New Mail Waiting
Visa animering när det finns nya meddelanden
We have developed 11 training partnerships with Latin America, India, Canada, Turkey, Ukraine, Moldova and Georgia covering films, TV shows, animation, documentaries.
Vi har utvecklat elva yrkesutbildningspartnerskap med Latinamerika, Indien, Kanada, Turkiet, Ukraina, Moldavien och Georgien som omfattar film, tv-program, animering och dokumentärer.
Vi har blåst liv i politiken.

Användningsexempel för "animation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag jobbar mycket med rörelse och animation, och jag är också en gammal DJ och musiker.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
SwedishI det här området hittar du de funktioner som är nödvändiga när du skapar en animation.
In this area you will find functions you will need to create your animation.
SwedishInnan du kan sammanställa en animation, måste du först rita alla enskilda bilder.
To compile an animation, all individual pictures must be drawn first.
SwedishSe till att bild 10 i dialogrutan Animation är aktuell bild (ikonen Sista bilden).
Make sure that Picture 10 is the active picture in the Animation dialog (Last Picture icon).
SwedishDen kan koppla ihop bilder och text och animation och ljud och tryckningar.
It brings together image and text and animation and sound and touch.
SwedishFör att kunna bygga upp en animation behöver du alla objekt som var och är en enskild bild i animationen.
To construct an animation sequence, you need all the objects involved at your disposal.
SwedishMarkera nästa objekt ("objekt till bild 8"), och klicka på Överta objekt i dialogrutan Animation.
Select the next object (Object from Picture 8) and click Insert Object in the Animation dialog.
SwedishMed den här ikonen kommer du till den första bilden i din animation.
Click this button to view the first image of the animation.
SwedishOch den här animation visar er ett exempel på den teknik vi använder, som kallas anpassad optik.
And this animation here shows you one example of the techniques that we use, called adaptive optics.
SwedishKlicka sedan på ikonen Överta objekt i dialogrutan Animation.
Click the Insert Object icon in the Animation dialog.
SwedishI annat fall visas bara första rutan av en animerad GIF-bild eller början på den animerade texten utan animation.
Otherwise, only the first frame of an animated GIF image or text without animation is displayed.
SwedishVid animerade GIF-bilder kan du redigera de enskilda bildernas visningstid direkt i fönstret Animation.
In the case of animated GIFs, you can edit the display duration of individual images directly in the Animation window.
SwedishVälj kommandot Bildskärmspresentation - Animation.
SwedishSå, avslutningsvis ska jag visa er en animation som i princip visar er hur dessa omloppsbanor rör sig, i tre dimensioner.
So, in conclusion, I'm going to show you an animation that basically shows you how these orbits have been moving, in three dimensions.
SwedishDialogrutan Animation visas.
SwedishMarkera som enda objekt det näst sista objektet före den gröna cirkeln ("objekt från bild 9") i presentationsdokumentet (du ska inte ändra något i dialogrutan Animation!).
Select the second to last object before the green circle (object from Picture 9) in the presentation document (do not change anything in the Animation dialog!).