"animaliskt protein" - Engelsk översättning

SV

"animaliskt protein" på engelska

SV

animaliskt protein {neutrum}

volume_up
animaliskt protein
Angående: Industrifisket och förbudet mot bearbetat animaliskt protein
Subject: Fishing for industrial purposes and the ban on processed animal protein
Produktionen av animaliskt protein verkar vara grunden till problemet.
The production of animal protein seems to be the basis of the problem.
Framför allt måste förbudet mot animaliskt protein i foder behållas.
In particular, the ban on animal protein in feed must be retained.

Användningsexempel för "animaliskt protein" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAngående: Industrifisket och förbudet mot bearbetat animaliskt protein
Subject: Fishing for industrial purposes and the ban on processed animal protein
SwedishProduktionen av animaliskt protein verkar vara grunden till problemet.
The production of animal protein seems to be the basis of the problem.
SwedishVår uppfattning är att idisslare inte skall utfodras med animaliskt protein.
Our view is that ruminants should not be fed animal protein.
SwedishVår uppfattning är att idisslare inte skall utfodras med animaliskt protein.
Our view is that ruminants should not be fed animal protein.
SwedishFramför allt måste förbudet mot animaliskt protein i foder behållas.
In particular, the ban on animal protein in feed must be retained.
SwedishUnga kalvar har ännu inte fullt utvecklade idisslarmagar och behöver därför animaliskt protein.
Young calves do not yet have fully developed ruminant stomachs, and they need animal protein.
SwedishFör det sjätte kvarstår det vetenskapligt underbyggda förbudet mot användning av animaliskt protein i boskapsfoder.
I expect the Commission and the Council to approve the agreed value of 0.5 %.
SwedishNötboskap är vegetarianer och äter bara animaliskt protein när de är små, då i form av modersmjölken.
I would also like to deal with a subject that for years has been close to Mrs Roth-Behrendt’ s heart.
SwedishFör det sjätte kvarstår det vetenskapligt underbyggda förbudet mot användning av animaliskt protein i boskapsfoder.
Sixthly, the scientific prohibition on the use of animal proteins in cattle feed will remain.
SwedishNötboskap är vegetarianer och äter bara animaliskt protein när de är små, då i form av modersmjölken.
Cattle are vegetarians, and they only take in animal proteins when they are young, in the form of their mother’s milk.
SwedishI synnerhet bör kommissionen överväga möjligheten att använda animaliskt protein till benmjöl för svin och fjäderfä.
Specifically, it needs to consider the possible use of animal protein for bone meal for pigs and poultry.
SwedishDen första är hur etiskt korrekt det är att ge animaliskt protein till djur som inte normalt äter sådant protein.
The first is how ethically correct it is to feed animal protein to animals that do not normally eat such protein.
SwedishFör det andra har vissa produkter märkts som halal trots att de innehåller svinprotein, såväl som annat animaliskt protein.
Second, some products have been labelled as Halal despite containing pig as well as other animal proteins.
SwedishUnga kalvar har ännu inte fullt utvecklade idisslarmagar och behöver därför animaliskt protein.
Secondly, a point on which we are undoubtedly in agreement is that animal proteins should not be fed to ruminants now or in the future.
SwedishDen andra frågan jag skulle vilja ta upp är den politiska förskjutningen när det gäller toleransnivåer för små mängder animaliskt protein.
The second issue is the policy shift on tolerance levels for small amounts of animal protein.
SwedishDen första är hur etiskt korrekt det är att ge animaliskt protein till djur som inte normalt äter sådant protein.
Therefore the use of fishmeal to feed animals provides the farming industry with an efficient low-cost diet supplement.
SwedishKommissionen har inga exakta siffror på den mängd behandlat animaliskt protein som har ansamlats i medlemsstaterna.
The Commission does not have exact figures for the amount of processed animal protein that has accumulated in Member States.
SwedishI betänkandet framhålls att vi bör undersöka möjligheten till att använda animaliskt protein som foderråvara.
Furthermore, the report refers to the fact that we should explore the possibility of using animal protein as a source of animal feed.
SwedishAlltsedan rådets beslut av den 4 december 2000 har användningen av behandlat animaliskt protein varit förbjuden i djurfoder.
Since the Council Decision of 4 December 2000, the use of processed animal protein has been banned in feed for all animals.
SwedishJag anser att punkt 12 om bearbetat animaliskt protein också är mycket viktig under förutsättning att vi tillämpar de regler som anges där.
I think paragraph 12, about processed animal proteins, is also very important as long as we apply the rules in relation to it.

Liknande översättningar för "animaliskt protein" på engelska

protein substantiv
English