"animal" - Engelsk översättning

SV

"animal" på engelska

EN
EN

"animal" på svenska

volume_up
animal {substantiv}
volume_up
animation {substantiv}
volume_up
animator {substantiv}
volume_up
animism {substantiv}
SV
SV

animal {adjektiv}

volume_up
1. "från djurriket, djur-"
animal (även: fysisk, animalisk, från djurriket)
volume_up
animal {adj.} (of the animal kingdom)
I min röstning har jag utgått från rekommendationerna från " Eurogroup for Animal Welfare ".
I have based my vote on the recommendations of the " Eurogroup for Animal Welfare ".
I min röstning har jag utgått från rekommendationerna från "Eurogroup for Animal Welfare".
I have based my vote on the recommendations of the "Eurogroup for Animal Welfare" .
Att kloning skall ske på animal vävnad går helt emot vår syn på djur och på vilket sätt vi människor behandlar dessa.
Cloning of animal tissue is totally contrary to our view on animals and how we should treat animals.
EN

animal {substantiv}

volume_up
animal (även: beast, brute, creature, beastie)
A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
Ett flygande djur behöver en annan sorts modell än ett gående, klättrande eller simmande djur.
Either an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Antingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.
An animal has to be treated beautifully, but then it is slaughtered.
Ett djur måste behandlas på ett fantastiskt sätt, men sedan slaktas det.
animal
I should like to home in on one specific point in the report, namely the EU’ s animal disease policy.
Antalet slakterier har sjunkit drastiskt, och antalet kreatur som transporteras har ökat exponentiellt.
At present, people are herded around Europe like animals.
Idag skyfflas människor runt i Europa likt kreatur.
BST is not used in cattle for therapeutic purposes but only to enhance milk production and has detrimental effects on the animals.
BST används inte på kreatur i terapeutiskt syfte utan bara för att öka mjölkproduktion och har negativa effekter på djur.

Användningsexempel för "animal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI min röstning har jag utgått från rekommendationerna från "Eurogroup for Animal Welfare".
I have based my vote on the recommendations of the "Eurogroup for Animal Welfare" .
SwedishI min röstning har jag utgått från rekommendationerna från " Eurogroup for Animal Welfare ".
I have based my vote on the recommendations of the " Eurogroup for Animal Welfare ".
SwedishAtt kloning skall ske på animal vävnad går helt emot vår syn på djur och på vilket sätt vi människor behandlar dessa.
Cloning of animal tissue is totally contrary to our view on animals and how we should treat animals.
SwedishEn annan av Sveriges konferenser under ordförandeskapet var Ethics and Animal Welfare 2001, dit också parlamentet hade inbjudan.
Another of Sweden's conferences during its presidency was Ethics and Animal Welfare 2001, to which Parliament was also invited.
SwedishEn annan av Sveriges konferenser under ordförandeskapet var Ethics and Animal Welfare 2001, dit också parlamentet hade inbjudan.
Another of Sweden' s conferences during its presidency was Ethics and Animal Welfare 2001, to which Parliament was also invited.
SwedishI det avseendet är Europeiska unionen inte olik George Orwells Animal Farm, där alla djuren är jämlika men en del är mer jämlika än andra.
In this respect, the European Union is not unlike George Orwell's Animal Farm, where all animals are equal but some are more equal than others.
Swedishförra året åkte jag och besökte säljakten i Kanada på Animal Welfair Intergroups vägnar.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (SV) Mr President, Commissioner, last year I went and saw the seal hunting in Canada on behalf of the Animal Welfare Intergroup.
SwedishJag har redan tidigare haft möjlighet att diskutera detta med Animal Welfare -gruppen här i parlamentet och jag tycker definitivt också att vi måste komma fram till resultat.
I have already had an opportunity to have discussions with the animal welfare group here in Parliament, and I certainly think we will get some results too.