SV

anhållande {neutrum}

volume_up
Arrest of Dino Frisullo in Turkey
Lika tråkigt är kanske det faktum att det i samband med ett anhållande kom till ett dödsfall.
Also sad, perhaps, is the fact that that a death has occurred in connection with an arrest.
Yet another arrest in Morocco.

Användningsexempel för "anhållande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLika tråkigt är kanske det faktum att det i samband med ett anhållande kom till ett dödsfall.
Also sad, perhaps, is the fact that that a death has occurred in connection with an arrest.
SwedishVi känner inte till mycket om affären, åtminstone inte allt, men metoden för anhållande ger anledning till oro.
We do not know very much about the case, at least not everything, but the method of arrest gives cause for alarm.
SwedishAnhållande av Dino Frisullo i Turkiet
SwedishYtterligare ett anhållande i Marocko.
SwedishVid ett anhållande har en tidsfrist på sexton dagar fastställts och i särskilda fall kan dessa tidsfrister förlängas med trettio dagar.
In the event of an arrest, a period of sixty days is stipulated and in special cases, these periods can be extended by thirty days.
SwedishFem år efter Michail Chodorkovskijs anhållande sitter han och andra Yukos-tjänstemän fortfarande inspärrade under tvivelaktiga omständigheter.
Five years after Mikhail Khodorkovsky's arrest, he and other Yukos officials remain incarcerated under questionable circumstances.
SwedishDen 10 november i år anhölls så den dittillsvarande ordföranden Agustín Jarquín på grund av tilldragelser som enligt vår uppfattning under inga omständigheter kan rättfärdiga ett anhållande.
On 10 November this year, the former President of the Court of Auditors, Agustín Jarquín, was arrested on grounds which, in our view, do not, under any circumstances, constitute grounds for arrest.
SwedishAndra frågor som har tagits upp i samband med Kina är förtrycket av politiskt oliktänkande, de godtyckliga villkoren för anhållande, överklagande av dödsstraff och förtrycket av etniska minoriteter.
Other topics raised with China are the repression of political dissent, the arbitrary conditions of detention, the frequent recourse to the death penalty and the repression of ethnic minorities.

Synonymer (svenska) till "anhålla":

anhålla