"angreppssätt" - Engelsk översättning

SV

"angreppssätt" på engelska

SV angreppssätt
volume_up
{neutrum}

1. formellt

angreppssätt (även: sätt, metod, inställning, tillträde)
volume_up
approach {substantiv}
Det är alltså ett rent kommersiellt angreppssätt och endast inriktat på infrastrukturen.
It is therefore a purely commercial approach and focuses on the infrastructure.
Det är detta slags övergripande angreppssätt som så småningom kommer att utgöra svaret.
It is this sort of horizontal approach that will eventually provide the answer.
Därför kräver jag att kritikerna tillämpar ett mer kreativt angreppssätt.
I would therefore urge the critics to adopt a more creative approach.

Användningsexempel för "angreppssätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta är därför ett centralt angreppssätt för att förändra Världsbankens politik.
This is therefore a key line of attack to take in changing the World Bank’s policies.
SwedishJag tror att det sällan funnits något bättre angreppssätt för europeisk lagstiftning.
I think there has rarely been a better starting point for European legislation.
SwedishDet är därför bra med ett mer strategiskt angreppssätt när det gäller denna relation.
It is therefore good that we should tackle these relations in a more strategic way.
SwedishTvå motsatta angreppssätt och tänkesätt framträdde under arbetet med budgetplanen.
Two opposing approaches and ways of thinking emerged during work on the Financial Perspective.
SwedishOmrådet runt Medelhavet har blivit ett högriskområde och kräver därför ett speciellt angreppssätt.
The Mediterranean has become a high risk area and needs special measures.
SwedishEtt nyktert och sansat angreppssätt är särskilt nödvändigt vad beträffar artikel 280.4.
This moderation and thoughtfulness is particularly necessary in the implementation of Article 280(4).
SwedishDet finns olika angreppssätt i medlemsstaterna och FN har en multilateral strategi.
There are different approaches of Member States and there is a multilateral strategy within the UN context.
SwedishEnligt föredraganden skulle detta angreppssätt vara det enda som kan tömma narkotikadebatten på ideologiskt innehåll.
To the rapporteur, this is the only way of de-ideologising the drugs debate.
SwedishJag hoppas det finns sådana nya angreppssätt som krävs för att vi ska kunna gå vidare i dessa avseenden.
I hope that the necessary new approaches exist to enable us to advance further in these respects.
SwedishDetta är två i högsta grad motsägelsefulla angreppssätt.
There are two eminently contradictory approaches here.
SwedishTvå motsatta angreppssätt och tänkesätt framträdde under arbetet med budgetplanen.
At present, the Union has a Mediterranean Sea strategy, and in parallel with that we want now to establish a Baltic Sea strategy.
SwedishVi har inte lyckats uppnå någon överenskommelse, för en sådan förutsätter ett globalt angreppssätt av problemet.
We have not managed to reach an agreement, since this agreement is waiting for the problem to be dealt with globally.
SwedishDenna organisation kan förverkliga det regionala angreppssätt som vi efterlyser både från parlamentet och kommissionen.
This organisation can implement the regional way of tackling things that both Parliament and the Commission wish to see.
SwedishSlutligen bör vi vid sidan av detta ensidiga angreppssätt inriktat på repression och terrorism även betänka den andra sidan av dessa företeelser.
That is extremely welcome and cannot, of course, be seen in isolation from the events in the Netherlands.
SwedishSamma angreppssätt ligger för övrigt till grund för ramavtalet från Florens, som antogs enhälligt på stats- och regeringschefsnivå.
This is likewise the principle underlying the Florence framework agreement, which was adopted by consensus by the Heads of State and Government.
SwedishPå den icke-institutionella sidan finns det olika angreppssätt när det gäller frågan om omfattningen av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet.
On the non-institutional side, there are different approaches to the question of the extent of qualified majority voting in the Council.
SwedishVi hade börjat utveckla detta angreppssätt när rådet antog ett antal handlingsplaner som utarbetats av gruppen som arbetar med asyl och invandring.
We took a step in the right direction here when the Council adopted a certain number of action plans prepared by the immigration and asylum group.
SwedishHär i parlamentet insåg vi emellertid att det krävs ett allsidigt och teoretiskt grundat angreppssätt för att ta sig an ett så komplicerat system som marken.
However, here in Parliament we realised that such a complex system as the soil could only be tackled on a comprehensive and theoretical basis.
SwedishKommissionen tar i sitt meddelande hänsyn till behovet av angreppssätt som omfattar ett helt spektrum av ekonomiska och sociala infrastrukturåtgärder.
The Communication from the Commission takes account of the need to adopt approaches combining a range of economic, social, and infrastructural measures.
SwedishDet har också stått mycket klart att ett antal fortsatta angreppssätt - såsom att ha en återbäring av brittisk modell för fyra andra länder - inte kommer att fungera.
It has also been very clear that a number of continued approaches - like having a British-style rebate for four other countries - will not work.