"Angola" - Engelsk översättning

SV

"Angola" på engelska

EN
EN

"Angola" på svenska

SV
SV

Angola {egennamn}

volume_up
1. geografi
Angola
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
As a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Men det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.
Yet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
EN

Angola {egennamn}

volume_up
1. geografi
Angola
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
As a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
Yet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
Men det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.

Användningsexempel för "Angola" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropa har som stor donator hittills förhållit sig passivt i förhållande till Angola.
Europe, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
SwedishI oktober talade jag här emot fiskeavtalet mellan EU och Angola.
Mr President, last October I spoke here against the EU-Angola fisheries agreement.
SwedishAlternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
SwedishMen det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.
Yet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
SwedishDet är i detta sammanhang jag skulle vilja påminna om situationen i Angola.
It is against that background that I wish to remind you of the situation in Angola.
SwedishDetta scenario såg vi i Kongo, i Algeriet, vi såg det i Angola och Moçambique.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
SwedishDet finns tusentals och åter tusentals stympade och miljoner fördrivna i Angola.
Angola has thousands and thousands of mutilated people and millions of displaced people.
Swedish(B5-0220/2002) av Isler Béguin m.fl. för Verts/ALE-gruppen om situationen i Angola;
(B5-0220/2002) by Isler Béguin and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on Angola;
SwedishDet är omöjligt att inte tala i den dramatiska situation vi har i Angola.
It is impossible not to speak when faced with the tragedy of the Angolan situation.
Swedish(B5-0226/2002) av Ribeiro e Castro för UEN-gruppen om situationen i Angola;
(B5-0226/2002) by Ribeiro e Castro, on behalf of the UEN Group, on Angola;
SwedishParlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
As a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
SwedishDetta är bara två exempel på en trend i Angola för att tvinga regeringskritiker att tiga.
These are only two examples of a trend in Angola to silence any government critics.
SwedishB5-0432 / 2001 av Nelly Maes med flera för Verts / ALE-gruppen om Angola;
B5-0432/ 2001 by Nelly Maes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Angola;
SwedishTill alla er, mina damer och herrar, kommer jag helt enkelt från Angola med en stor kram.
So, to all of you, ladies and gentlemen, I bring a warm embrace from Angola.
SwedishB5-0166 / 2000 av Queiró för Gruppen Unionen för nationernas Europa om Angola;
B5-0166/ 2000 by Mr Queiró, on behalf of the Union for a Europe of Nations Group, on Angola;
SwedishI Angola försvinner 25 % av statens inkomster – ungefär 1,7 miljarder US-dollar- varje år.
In Angola, 25% of the state's income – some USD 1.7 billion – disappears every year.
SwedishAngola förväntar sig mycket av oss, och det vore bra om vi inte sviker dessa förväntningar.
Angola expects a great deal from as and we must really not fail these expectations.
SwedishNär det till sist gäller tågattentatet i Angola har jag inte mycket att tillägga.
Finally, on the subject of the attack on a train in Angola, there is not much that I can add.
SwedishB5-0432/2001 av Nelly Maes med flera för Verts/ALE-gruppen om Angola;
B5-0432/2001 by Nelly Maes and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on Angola;
SwedishB5-0166/2000 av Queiró för Gruppen Unionen för nationernas Europa om Angola;
B5-0166/2000 by Mr Queiró, on behalf of the Union for a Europe of Nations Group, on Angola;

Synonymer (engelska) till "Angola":

Angola