"Anglo" - Engelsk översättning

SV

"Anglo" på engelska

EN
EN
EN

"Anglo" på svenska

SV
SV
SV

Anglo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Anglo
I Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Tóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.
The tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
EN

Anglo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Anglo
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
I Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
The tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
Tóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.

Användningsexempel för "Anglo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
SwedishTóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.
The tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
SwedishNu bör omstruktureringsplanen för Anglo beaktas under de pågående förhandlingarna.
Now, due account should be paid to the restructuring plan for Anglo in the ongoing negotiations on this programme.
SwedishIrland befinner sig någonstans mellan den kontinentala europeiska modellen och den anglo-saxiska modellen.
Ireland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
SwedishTa fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
SwedishVid denna tidpunkt uppgick det totala kapitaltillskottet från offentliga fonder till Anglo Irish till omkring 23 miljarder euro.
At the time, total capital injections from public funds to Anglo Irish amounted to around EUR 23 billion.
SwedishEfter många diskussioner om Anglo Irish lades denna omstruktureringsplan fram av den irländska regeringen den 26 oktober.
Following much discussion on Anglo Irish, this restructuring plan was presented by the Irish Government on 26 October.
SwedishJag måste säga att i två fall, Anglo Irish Bank och bolåneinstitutet INBS, arbetar vi på ett scenario med avveckling.
I have to say that in two cases, the Anglo Irish Bank and the INBS building society, we are working on a winding-down scenario.
SwedishAngående: Anglo Irish Bank
SwedishVilka påtryckningsmedel förfogar ett land över som exempelvis Zambia mot ägarna till koppargruvor i landet, som Anglo American?
What means does a country such as Zambia, for example, possess whereby it can exert pressure on the owners of their copper mines, such as Anglo American?
SwedishSom jurist konstaterar jag hur cyniskt man har brutit mot alla rättsliga regler som anglo-amerikanerna själva hade infört för att förhindra krig.
As a lawyer, I have noted the cynical violation of all the legal provisions the British and Americans themselves put in place to prevent war.
SwedishDessutom är det av avgörande betydelse för de anglo-irländska förbindelserna att både Irland och Förenade kungariket strävar efter gemensamma europeiska målsättningar.
Furthermore, it is vitally important for Anglo-Irish relations that both Ireland and the UK pursue common European objectives.
SwedishVar fanns den europeiska styrningen när Anglo Irish Bank rasade till ett underskott på 8 miljarder euro bara en månad efter att banken hade klarat stresstestet?
Where was European governance if, one month after passing its stress tests, the Anglo Irish Bank plunged to a deficit of EUR 8 billion?
SwedishDu talade om en mycket stor bank - Anglo Irish Bank - men den information som vi fick visar att andra stora banker i Irland också har problem.
You were speaking, Commissioner, about a very large bank - about Anglo Irish Bank - but information which has reached us indicates that other large banks in Ireland are also having problems.
SwedishFör två veckor sedan fick ledningen för Anglo-Irish Bank höjda löner medan skattebetalarnas kostnader ökade med 40 miljarder och kommer att öka ytterligare under de kommande åren.
Two weeks ago the management of the Anglo-Irish Bank got an increase in wages while taxpayers had EUR 40 billion and growing added to their bill over the next number of years.
SwedishSom ett exempel har bankerna Anglo-Irish Bank och Irish Nationwide spelat ett finansiellt spel för att revisorerna inte skulle kunna upptäcka hur det egentligen stod till med deras finanser.
As an example, in my own country the Anglo-Irish Bank and Irish Nationwide have played financial ping-pong so that auditors could not discover the true state of their finances.
SwedishKommissionär Joaquín Alumnia sa i ett uttalande om den irländska finansiella sektorn att det finns ett antal viktiga frågor som fortfarande behöver förtydligas vad gäller Anglo Irish Bank.
Commissioner Almunia in a statement on the Irish financial sector said that there were 'a number of important aspects that still needed to be clarified' in relation to Anglo Irish Bank.
SwedishAngående kommissionens undersökning av Anglo Irish Bank, som tas upp i meddelande IP/10/400, undrar jag om kommissionen skulle kunna överväga att införliva följande punkter i undersökningen:
Concerning the Commission's investigation referred to in Communication IP/10/400 on Anglo Irish Bank, would the Commission consider incorporating the following elements into the investigation?

Synonymer (engelska) till "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon