SV

angivelse {utrum}

volume_up
1. juridik
angivelse
angivelse

Användningsexempel för "angivelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishstrikt organisering av projekten, effektiv användning av medel och tydlig angivelse av tidsåtgången,
strict organisation of projects, effective use of resources and clarity about their duration;
SwedishJag välkomnar också bestämmelsen om angivelse av goda betalare.
I also welcome the provision on positive naming.
SwedishUnder den första behandlingen arbetade min grupp även för en angivelse av djurets ras och ursprungsregion.
At first reading, my Group also called for labelling the breed and region of origin of the animal involved.
SwedishDet innehåller redan nu texten: "angivelse av särskilda karakteristiska egenskaper på grund av tillverkning av produkter".
It is already included now: "indication of the particular characteristics due to the manufacturing products".
SwedishDet innehåller redan nu texten: " angivelse av särskilda karakteristiska egenskaper på grund av tillverkning av produkter ".
It is already included now: " indication of the particular characteristics due to the manufacturing products ".
SwedishEn sådan angivelse i sig kommer att få en minimal inverkan om den inte åtföljs av andra åtgärder, så vi måste göra mer än detta.
We must go further, given that this indication on its own will have a minimal impact unless accompanied by other measures.
SwedishGrekland har tagit viktiga steg och stödjer nu ett sammansatt namn med en allmänt bindande geografisk angivelse erga omnes.
Greece has made significant steps and now supports a composite name with a universally binding erga omnes geographical indication.
SwedishDet allvarligaste av dessa problem, grundmotivet till dessa problem, är att märkningen inte åtföljs av en angivelse om dess giltighetstid.
The most serious of these problems, the basic reason for these problems, is that the label is not accompanied by an indication of its period of validity.
SwedishDet är mycket viktigt för konsumentsäkerheten med en tydlig, synlig angivelse av produktens maximala och minimala hållbarhet efter öppnandet.
It is very important for consumer safety that there should be a clear, visible indication of the maximum and minimum durability of the product after opening.
SwedishDessa krav kan omfatta skötselråd, storleksstandardisering, angivelse av ursprungsland och information om allergiframkallande ämnen, elektronisk märkning och annan ny teknik.
These may include handling instructions, standardisation of sizes, indication of country of origin and allergens, electronic labelling and other new technologies.
SwedishSamtidigt som registreringsskyltarna nu försetts med en angivelse av medlemsstaten innefattad i den europeiska stjärnkransen, säger registreringsskyltarna i många fall ingenting.
While number plates now bear the European emblem, indicating the Member State inside the circle of stars, in many cases the number plate provides no information.
SwedishVi måste garantera att produkter som bär Europeiska unionens ekologiska angivelse till hundra procent har framställts i enlighet med grundprinciperna för ekologisk produktion.
We must guarantee that products bearing the European Union's organic indicator have been prepared 100% in accordance with the basic principles of organic production.
SwedishJag anser att livsmedel alltid bör innehålla information om näringsvärdet, och i synnerhet en angivelse om artificiella transfetter, eftersom de påverkar hälsan mycket negativt.
I believe that nutritional information must always be provided on food, particularly an indication of artificial trans-fats, because these have more negative effects on health.

Synonymer (svenska) till "angivare":

angivare
Swedish