SV

angenämt {adverb}

volume_up
Landets kloka sätt att hantera de offentliga finanserna innebar att man i slutet av 2009 hade ett angenämt mycket lågt underskott i de offentliga finanserna i euroområdet - om inte det lägsta.
Its prudent approach to public finances meant that, by the end of 2009, it comfortably had a very low - if not the lowest - government budget deficit in the eurozone.

Användningsexempel för "angenämt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
I enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
SwedishJag önskar Pavol Hrusovsky och hans delegation ett angenämt och framgångsrikt besök.
I wish Mr Hrusovsky and his delegation an enjoyable and successful visit.
SwedishDetta är ett mycket angenämt uttryck för parlamentarisk demokrati i Europa.
This, and I thank you, is a very pleasing expression of parliamentary democracy in Europe.
SwedishDet är alltid särskilt angenämt att försöka besvara hennes frågor.
It is always particularly pleasurable to attempt to answer her questions.
SwedishMen såsom beskrivs i resolutionsförslaget är detta förhållande inte alltid lika angenämt.
However, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
SwedishDet skulle vara angenämt att kunna se att det också gäller människor i utvecklingsländerna.
It would be nice to be able to see that that also applies to people in the developing countries.
SwedishDet var ett mycket angenämt samarbete. Jag hoppas att vi kan vara mycket nöjda med resultatet.
It was very pleasant working with him, and I hope that we can be very pleased with the result.
SwedishDet är ett verkligt angenämt samarbete om en så viktig fråga.
It is a really pleasant collaboration on such an important topic.
SwedishÄven om skattefri försäljning naturligtvis är angenämt för konsumenten så är den nämligen inte gratis.
After all, attractive as duty-free sales may be to the consumer, they are anything but free.
SwedishDet har varit ett angenämt och konstruktivt arbetsklimat.
I can look back on a pleasant and constructive working relationship.
SwedishOch den har en oväntad knorr - något som du inte förväntade dig - och du upplever det angenämt.
And it has an unexpected twist -- something that you didn't expect -- and you find a joyful experience.
SwedishDärför är det angenämt att vi, i slutet av det svenska ordförandeskapet, kan lägga fram detta exempel.
That is why it is gratifying that we can present this example at the end of the Swedish Presidency.
SwedishInnan vi går in på behandlingen av protokollet är jag tvungen att fatta ett beslut som verkligen inte är angenämt.
Before reading the Minutes, I have to take a decision which really affords me no pleasure.
SwedishUnder två val har vi på ett angenämt och effektivt vis samarbetat med OSSE-kontoret i Minsk.
Over the course of two elections, we have joined forces with the OSCE team in Minsk in a very pleasant and effective partnership.
SwedishVårt samarbete har varit produktivt och angenämt.
Our cooperation has been productive and pleasant.
SwedishJag vill tacka er för ett angenämt samarbete.
Finally, I would like to put three questions to you.
SwedishJag önskar er ett angenämt uppehåll i Strasbourg.
I wish you an agreeable sojourn in Strasbourg.
SwedishJag är angenämt överraskad över att ni, herr Galeote, som delegationsledare i dag också vill tala om fisket.
Mr President, I am pleasantly surprised that, as delegation leader Mr Galeote, you too have asked to speak on fisheries today.
SwedishDet var naturligtvis mycket angenämt.
SwedishDet är inte ämnet som är angenämt utan den attityd som kommissionsledamoten och mina ledamotskolleger har visat i detta allvarliga ämne.
We need to re-examine our rural policy so that mountain areas are not deserted, so that people stay in mountain villages.

Synonymer (svenska) till "angenäm":

angenäm