"angelägenheter" - Engelsk översättning

SV

"angelägenheter" på engelska

EN
SV

angelägenheter {pluralis}

volume_up
angelägenheter (även: affärer)
Dessa övergrepp kan aldrig bortförklaras med hänvisning till inre angelägenheter.
Domestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
Europa skall inte lägga sig i någon nations interna angelägenheter.
It is not for Europe to meddle in the internal affairs of any nation.
Juridiska angelägenheter och efterforskning hör inte hit.
Justice affairs and investigation are not part of them.

Användningsexempel för "angelägenheter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa övergrepp kan aldrig bortförklaras med hänvisning till inre angelägenheter.
Domestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
SwedishMen så är tyvärr inte fallet när det gäller att genomföra konkreta angelägenheter.
But I am afraid that is not so when it comes to implementing specific measures.
SwedishFör det första har Europaparlamentet för avsikt att lägga sig i andras angelägenheter.
Firstly, the European Parliament intends to interfere in the affairs of others.
SwedishI förhållanden till Rysslands angelägenheter fick man ändå inte följa dubbelstandarder.
We should not, however, adopt double standards when we look at the Russian issue.
SwedishHan sade att om de lägger sig i Sudans angelägenheter skulle han skära fingrarna av dem.
He said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
SwedishSom ni vet går jag över till engelska när jag ska tala om ekonomiska angelägenheter!
As you know, whenever I speak about financial matters I switch to English!
SwedishFörst och främst slogs det fast att detta i första hand berör nationella angelägenheter.
First of all, it is recognised that this primarily concerns national matters.
SwedishDet andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens ' concerns.
SwedishDetta var en av de särskilda angelägenheter som ordförande Josep Borrell nämnde för mig.
This was one of the particular concerns that was expressed to me by Chairman Borrell.
SwedishVi kommer säkerligen att återvända till dessa angelägenheter när vi fått mer erfarenhet.
We will certainly return to these matters once we have had more experience.
SwedishDet andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens' concerns.
SwedishBrott mot mänskliga rättigheter kan aldrig vara ett lands inre angelägenheter.
Offences against human rights can never be merely a matter of a country's internal affairs.
SwedishJag vill inte på något sätt blanda mig i Schweiz inre angelägenheter.
I do not wish to interfere in the internal affairs of the Confederation in any way.
SwedishDet handlar inte om otillåten inblandning i tredje lands interna angelägenheter.
We are not talking about unacceptable interference in the internal affairs of a third country.
SwedishBrott mot mänskliga rättigheter kan aldrig vara ett lands inre angelägenheter.
Offences against human rights can never be merely a matter of a country' s internal affairs.
SwedishÅ andra sidan finns det angelägenheter som bara rör vissa industrier.
On the other hand there are matters that only concern specific industries.
SwedishJag anser således att Lambrinidisbetänkandet täcker dessa angelägenheter.
I therefore believe that the Lambrinidis report covers these concerns.
SwedishDet har sagts att Ryssland lägger sig i Ukrainas inre angelägenheter.
It has been said that Russia is interfering in Ukraine’s domestic affairs.
SwedishDetta är det stora problemet med främmande makts inblandning i Moldaviens inre angelägenheter.
This is the big problem of foreign intervention in the internal affairs of Moldova.
SwedishNi, herr kommissionsledamot, är ansvarig för rättsliga och polisiära angelägenheter.
You, Commissioner, are responsible for justice and police matters.