"angel" - Engelsk översättning

SV

"angel" på engelska

EN

"angel" på svenska

volume_up
angel {substantiv}
SV
SV

angel {neutrum}

volume_up
angel
EN

angel {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.
Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.
Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.
Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.
Even in hell, an angel sometimes makes an appearance.
Men även i helvetet så kan en ängel uppenbara sig.

Användningsexempel för "angel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄven Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.
Miguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.
Swedish" The Angel King " kommer att anlända i morgon.
SwedishJag ser att Miguel Angel Martínez inte är kvar i kammaren, men jag måste tillägga att jag inte alls håller med om hans inlägg.
I see Mr Martínez is no longer in the Chamber, but I must add that I totally disagree with his intervention.
SwedishMiguel Angel Martínez Martinez, ni säger att den nuvarande förklaringen är en besvikelse.
Russia engages in policy-making with France and Germany without any regard for Poland, or at least this has been the case with governments to date.
SwedishVi framför vårt djupa beklagande till Miguel Angel Blancos familj och skänker dem vårt stöd i denna svåra stund.
We would like to offer our most sincere condolences to the family of Miguel Angel Blanco and our support at this difficult time.
SwedishJag vet att möjligheten för släktingar att besöka fångar är en angelägen fråga för Miguel Angel Martínez Martínez.
I should make it clear to the House that we will go on asking questions until the underlying problem and suffering cease to be an issue.
SwedishMiguel Angel Martínez Martínez
SwedishMiguel Angel MORATINOS CUYAVBÉ
SwedishSlutligen har vi frågan om EU:s utvidgning, som Miguel Ángel Moratinos nyligen med rätta framhöll som en fråga av grundläggande betydelse.
Finally, the matter of EU enlargement, which Mr Moratinos rightly recognised recently as a matter of fundamental importance.
SwedishHon heter faktiskt Angel.
SwedishJosé Ángel Santos och José Leonet, anställda vid företaget Electra, miste livet vid explosionen, och fyra andra personer skadades, bl.a.
The explosion killed José Ángel Santos and José Leonet, employees of Electra, and four further people were injured, including Mr Dubreil.
SwedishDen spanska regeringens utrikesminister, Miguel Angel Moratinos, lade den 13 december fram ett memorandum om de officiella språken i de autonoma regionerna.
Recognising the linguistic, cultural and political rights of Kurdistan and other stateless national communities is crucial.
Swedish- B6-0108/2004 av Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano och Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen om splitterbomber
- Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano and Margrietus J. van den Berg, on behalf of the PSE Group, on cluster munitions (B6-0108/2004);
SwedishPaul Marie Coûteaux tog upp frågan om en plats i FN, vilket jag redan har besvarat, och Miguel Angel Martínez Martínez talade om Förenta staterna.
Mr Coûteaux raised the issue of a seat at the United Nations, which I have already addressed, and Mr Martínez Martínez spoke of the United States.
SwedishJag vill särskilt tacka vice talman Miguel Angel Martínez Martínez för hans orubbliga stöd, men även mina kolleger här i kammaren.
In particular, I should like to thank not only Vice-President Miguel Angel Martínez Martínez for his unflagging support but also my fellow Members in this Chamber.
SwedishI min grupp finns det en ledamot, Miguel Angel Martínez Martínez, som utsatts för tortyr i Spanien på grund av sitt motstånd mot Francoregimen.
In my group, there is one Member, Mr Miguel Angel Martínez Martínez, who was subjected to torture in Spain because of his opposition to the Franco regime.
SwedishPaul Marie Coûteaux tog upp frågan om en plats i FN, vilket jag redan har besvarat, och Miguel Angel Martínez Martínez talade om Förenta staterna.
Despite this setback, I reaffirm that the European Union will continue to seek out opportunities to strengthen the non-proliferation regime in all relevant fora.
SwedishJag vill särskilt tacka Miguel Ángel Martínez för hans alltid lika rättvisa och samarbetsvilliga bidrag, i det här fallet från utskottet för utveckling.
I would like in particular to thank Miguel Ángel Martínez for his always fair and cooperative contributions, in this case from the Committee on Development.
Swedish(PL) Såväl Europarlamentets socialistgrupps ståndpunkt som den spanska ståndpunkten presenterades samtidigt av min kollega Miguel Angel Martínez Martínez.
(PL) The position of the Socialist Group in the European Parliament, and at the same time the Spanish viewpoint, was presented by my colleague Mr Martínez Martínez.
SwedishJag stöder Miguel Angel Martínez Martínez betänkanden och anser att det är viktigt att rådet godkänner förslagen däri.
Mr President, Commissioner, I support the reports by Miguel Angel Martínez Martínez and I consider it essential that the Council should accept the proposals made in them.

Synonymer (engelska) till "angel":

angel
angelic
angel shark
guardian angel