"ange någon" - Engelsk översättning

SV

"ange någon" på engelska

SV

ange någon {verb}

volume_up

Användningsexempel för "ange någon" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är dock svårt att i det här läget ange någon tidsplan för Desertec.
That said, it is definitely difficult at this stage to give any timetable for Desertec.
SwedishJag kan för närvarande inte ange någon exakt tidpunkt, eftersom inte rådet har fattat något beslut i frågan än.
I cannot tell you anything about time-frames at this point because the Council has not taken a decision on this.
SwedishMen hans eget kansli kunde för en minut sedan, innan ni kom in i salen, inte ange någon tidpunkt för Humes ankomst.
But, just a moment ago, before I came in, Mr Hume's own office was unable to tell me what time he would arrive.
SwedishVi vill dock inte uppmuntra till s.k. moralpanik genom att uppmuntra medborgare att ange någon utan att ha relevanta misstankar.
However, we do not wish to encourage moral panic by encouraging citizens to report anyone without relevant suspicions.
SwedishVi kan inte för närvarade ange någon exakt storlek på det finansiella stödpaket som är en del av det makroekonomiska stödet och de andra program och stödtyper vi kommer att tillhandahålla.
We cannot clearly quantify at the moment the size of the financial assistance package as part of the macroeconomic support and the other programmes and types of support we are going to provide.

Liknande översättningar för "ange någon" på engelska

någon artikel
English
någon pronomen
ange verb
vinna mot någon verb
English
ligga med någon verb