"angående" - Engelsk översättning

SV

"angående" på engelska

SV angående
volume_up
{adverb}

Angående: Bilindustrins prestationer i samband med koldioxidutsläppen
Subject: Performance of the automobile industry as regards CO2 emissions
På det här stadiet finns det en viss ömsesidighet angående öppenhet och förbindelser.
As regards transparency and relations, at this stage there is some reciprocity.
Jag vill säga att ställningen angående parlamentet är mycket klar enligt vår mening.
In our opinion the position as regards Parliament is very clear.

Synonymer (svenska) till "angående":

angående

Användningsexempel för "angående" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAngående: Den spanska vattenplanen och jämvikten i jordbruket i Medelhavsområdet
Subject: Spain's National Hydrological Plan (NHP) and Mediterranean agriculture
SwedishAngående: Avvecklingsprogram för en tredjedel av den irländska sikfiskesektorn.
Subject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
SwedishAngående: Interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om EU-frågor
Subject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
SwedishAngående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
Subject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
SwedishAngående: Bilden av de enskilda europeiska länderna i EU: s övriga medlemsstater
Subject: Image of the various European countries in the other EU Member States
SwedishJag skulle vilja ge några kommentarer angående mitt helhjärtade stöd till Evans.
In supporting totally Mr Evans' report, I would like to make a couple of comments.
SwedishJag vore mycket tacksam om ni kunde säga något konkret angående dessa tre punkter.
I would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
SwedishAngående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
SwedishAngående: Utveckling av förbindelserna mellan EU och länderna på västra Balkan
Subject: Development of relations between the EU and the Western Balkan countries
SwedishAngående: Mellanstatligt samarbete och parallella klausuler på migrationsområdet
Subject: Intergovernmental cooperation and passarelle clauses on immigration issues
SwedishJag skulle vilja ge några kommentarer angående mitt helhjärtade stöd till Evans.
In supporting totally Mr Evans ' report, I would like to make a couple of comments.
SwedishAngående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
Subject: Cyprus - expiry of the deadline for a political solution to the problem
SwedishAngående: Förbud mot export av cigaretter - WHO: s ramkonvention om tobakskontroll
Subject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
SwedishAngående: Vetenskapligt möte i Ispra om den spanska nationella vattenresursplanen
Subject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
SwedishAngående lagstiftningsaspekten är inte Save-programmet ett lagstiftningsprogram.
With regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme.
SwedishAngående: Omfördelning av regional- och strukturfondernas finansiella resurser
Subject: Reallocation of financial resources in the regional and cohesion funds
SwedishAngående: Nya inslag i förhandlingarna om Cyperns medlemskap i Europeiska unionen
Subject: New factors in the negotiations on the accession of Cyprus to the EU
SwedishAngående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
Subject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
SwedishAngående: Växelkursskillnader mellan det brittiska pundet och det irländska pundet
Subject: Disparity between the pound sterling and the Republic of Ireland punt
SwedishAngående: Kommissionens plan D för dialog, demokrati och debatt och ”Debattera EU”
Subject: Commission's Plan D for Dialogue, Democracy and Debate and 'Debate Europe'