SV

ang. {preposition} [förkortning]

volume_up
1. "angående"
ang. (även: beträffande, angående)
volume_up
re {prep.} [förk.] (reference)
En ny fil kommer att anges i Inställningar.
We're modifying your preferences to use a new file.
I det sammanhanget måste situationer anges där det ur miljösynpunkt är meningsfullt med återanvändning.
For that purpose, situations must be identified where re-use is useful from an environmental point of view.
Right now you're lying on a plain

Användningsexempel för "ang." på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(Sjunger) Det är är Cheryl Ang från Singapore.
And then as the videos started to come in ... (Singing) This is Cheryl Ang from Singapore.

Synonymer (svenska) till "ange":

ange