SV

anförtrodde {verb}

volume_up
anförtrodde (även: överlämnade)
volume_up
entrusted {vb} (past simple)
Ni anförtrodde mig uppgiften, ansvaret, den stora förmånen och äran att vara talman för Europaparlamentet under de kommande två och ett halvt åren.
You entrusted me with the job, the responsibility, the great privilege and the honour of presiding over the European Parliament for the next two and a half years.
Efter intensiva samråd, som utgår ifrån de politiska riktlinjer som jag presenterat för de kommande fem åren, anförtrodde parlamentet mig i september ansvaret för en andra mandatperiod.
After intensive consultations based on the political guidelines that I presented for the next five years, this Parliament entrusted me, in September, with the responsibility of a second mandate.

Användningsexempel för "anförtrodde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKanske gjorde Spanien fel som anförtrodde bärgningen av fartyget åt Gibraltar?
Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?
SwedishDe anförtrodde oss de problem de har haft med att bli en demokrati igen.
They shared with us the problems they had had in becoming a democracy again.
SwedishUtskottet för industrifrågor, forskning och energi anförtrodde mig uppdraget att skriva dess yttrande, vilket jag ser som ett hedersuppdrag.
I was honoured to produce the opinion from the Committee on Industry, Research and Energy.
SwedishNi anförtrodde mig uppgiften, ansvaret, den stora förmånen och äran att vara talman för Europaparlamentet under de kommande två och ett halvt åren.
You entrusted me with the job, the responsibility, the great privilege and the honour of presiding over the European Parliament for the next two and a half years.
SwedishEn ofantlig uppgift ligger framför oss inte minst för kommissionen till vilken Europeiska rådet anförtrodde många svåra uppgifter och därmed visade ett glädjande förtroende för oss.
The Heads of State and Government have thus set themselves the obligation to respect the solemn commitment they made in Tampere.
SwedishDetta är ärenden som skadar ett stort antal människor, i detta fall de tusentals personer som anförtrodde försäkringsbolaget Equitable Life sin framtid.
These are cases which are damaging to large numbers of people, in this case the many thousands of people who trusted the insurance company Equitable Life with their future.
SwedishEfter intensiva samråd, som utgår ifrån de politiska riktlinjer som jag presenterat för de kommande fem åren, anförtrodde parlamentet mig i september ansvaret för en andra mandatperiod.
After intensive consultations based on the political guidelines that I presented for the next five years, this Parliament entrusted me, in September, with the responsibility of a second mandate.