"anföra skäl" - Engelsk översättning

SV

"anföra skäl" på engelska

SV

anföra skäl {verb}

volume_up
Ingen skulle emellertid anföra skäl mot betydelsen av de fyra första friheterna när det gäller att öka sysselsättningen.
However, no one would argue against the importance of the original four freedoms in increasing employment.
Jag vill opponera mig mot förslaget från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och anföra skäl för en resolution.
   Mr President, I would like to oppose the motion from the Socialist Group in the European Parliament and argue in favour of a resolution.
Skulle kommissionären anföra skäl för att någon del av kommissionens informationsbudget används för att informera och samråda med medborgarna i denna fråga om en medborgarstadga?
Would the Commissioner argue for some of the information budget of the Commission to be put towards informing and consulting the citizens on this issue of a Citizens Charter?

Användningsexempel för "anföra skäl" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishApropå detta vill jag anföra ytterligare ett skäl.
As a supporting argument, I should like to mention a fundamental issue.
SwedishI motsats till fallet med Paraguay kommer vi inte att anföra detta som skäl för att rösta emot resolutionen.
Unlike the case of Paraguay, we are not going to see this as a reason for voting against the resolution.
SwedishIngen skulle emellertid anföra skäl mot betydelsen av de fyra första friheterna när det gäller att öka sysselsättningen.
However, no one would argue against the importance of the original four freedoms in increasing employment.
SwedishOm någon vill säga något i detta skede så måste det handla om något annat, och inte om att anföra nya skäl för eller emot.
If someone has something to say at this point, it should be on a different matter, not to re-argue the for and against.
SwedishJag vill opponera mig mot förslaget från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och anföra skäl för en resolution.
   Mr President, I would like to oppose the motion from the Socialist Group in the European Parliament and argue in favour of a resolution.
SwedishSå här i inledningen av denna budgetdebatt vill jag faktiskt snarare framföra mitt tack än anföra skäl.
Minister, Commissioner, ladies and gentlemen, right at the start of this budget debate, I must say that I would like not so much to cause an argument as to express my thanks.
SwedishSkulle kommissionären anföra skäl för att någon del av kommissionens informationsbudget används för att informera och samråda med medborgarna i denna fråga om en medborgarstadga?
Would the Commissioner argue for some of the information budget of the Commission to be put towards informing and consulting the citizens on this issue of a Citizens Charter?

Liknande översättningar för "anföra skäl" på engelska

skäl substantiv
skäl
English
anföra verb