"anekdot" - Engelsk översättning

SV

"anekdot" på engelska

Se exempelmeningar för "anekdot" för att hitta översättningar enligt kontext.

Svenskt-engelskt lexikon

Användningsexempel för "anekdot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt mig avsluta med en liten anekdot som visar vad det är vi talar om.
Let me conclude with a little anecdote that shows the sort of thing we must deal with.
SwedishMen det förblir en anekdot för publiken kunde inte identifiera sig till det.
But it stays an anecdote because the public couldn't identify to it.
SwedishNär jag arbetade på detta betänkande kom jag att tänka på en liten anekdot.
One story came back to me when I was working on this report.
SwedishJag skall avsluta mycket kort med en anekdot som skulle vara lustig om läget inte vore så allvarligt.
I will finish very quickly with an anecdote that would be funny if were it not so serious.
SwedishJag anser att denna anekdot är betecknande, för den visar helt riktigt i vilken anda betänkandet har utarbetats.
I feel this anecdote is significant since is clearly shows the spirit in which this report was drawn up.
SwedishLåt mig berätta en kort anekdot i det sammanhanget.
Let me tell you a brief anecdote in this respect.
SwedishFör Hannes Swoboda vill jag berätta en anekdot om när jag ville besöka Stalins hus i Gori.
To Mr Swoboda I would say - and this is an anecdote - that I wanted to go and see Stalin's house in Gori, because that is where his house is.
SwedishJag skulle vilja berätta ytterligare en anekdot.
SwedishJag vill berätta en anekdot för er, mina damer och herrar, om en situation jag var med om här i eftermiddags.
I will tell you an anecdote, ladies and gentlemen, concerning a situation in which I was involved right here this very afternoon.
SwedishFör att övertyga rådet och samtliga kolleger om att aldrig vika på det området låt mig berätta en liten anekdot.
In order to convince the Council and all of my colleagues to never give up on this issue, allow me to tell you a short anecdote.
SwedishEn anekdot som hjälper till att sätta det hela i perspektiv. ~~~ Ni känner alla till Wikipedia, den största wikin i världen.
So, just one bit of trivia that helps put that into perspective: So, you all know Wikipedia, biggest wiki in the world.
SwedishDenna debatt blir allt allvarligare, så låt mig påminna er - när jag tänker på vårt förhållande - om en rysk anekdot.
This discussion is becoming very serious, so may I remind you - when I think of our relationship - of just one Russian anecdote.
SwedishJag skulle vilja berätta en anekdot.
SwedishDetta är emellertid endast en anekdot.
SwedishDet är ingen suverän anekdot, va?
SwedishMen, det är en liten anekdot.
SwedishDet påminde mig om en anekdot om schackspelaren Bobby Fischer som nyligen var på tapeten eftersom han arresterades i Japan.
That reminded me of an anecdote from the chess player Bobby Fischer, who has recently been in the news as a result of his arrest in Japan.
SwedishSom en anekdot kan vi demonstrera att om fattigdom var den enda faktorn... ~~~ Bin Laden var ju från en av de rikaste familjerna i Saudiarabien.
Anecdotally, we can demonstrate that if poverty was the only factor, well Bin Laden is from one of the richest families in Saudi Arabia.
SwedishHan berättade en kort anekdot om en amerikan som i en djurpark i Moskva till sin stora förvåning hade fått se en bur med en varg tillsammans med ett lamm.
He related a short anecdote about an American who, in a Moscow zoo, had, to his great surprise, seen a cage containing a wolf together with a lamb.
SwedishTillåt mig att, vid denna tidpunkt på kvällen och i denna nästan intima stämning, nästan som ett samkväm, inleda med en anekdot.
Madam President, at this late hour and in this almost intimate atmosphere - almost like a chat between friends - allow me to begin by recounting an anecdote.