"andrum" - Engelsk översättning

SV

"andrum" på engelska

SV

andrum {neutrum}

volume_up
andrum (även: andningspaus)
Vi måste ge det reformvänliga kabinettet politiskt andrum.
Let us allow the reform-minded cabinet a political breathing space.
Så vi måste alltså ge floderna andrum, och vi måste utnyttja deras naturliga buffertkapacitet.
So, then, we need breathing space for rivers, and we need to make use of their natural buffering capacity.
Jag anser att detta ramavtal, detta frihandelsavtal, ger EU:s textilindustrier ett visst andrum.
I believe that this framework agreement, this free trade agreement, gives the European textile industries some breathing space.
andrum (även: uppskov, frist, anstånd, respit)
volume_up
respite {substantiv} (postponement)
The last few weeks amounted to a respite.

Användningsexempel för "andrum" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste ge människorna i Centralamerika lite andrum i förhandlingarna.
Mrs Ashton, we need to give the Central Americans some room to breathe in the negotiations.
Swedish Nolleperioden med Nattkyrka utanför STUK, Dirty Dancing, Öppet Andrum och Nollespexet
  Nolleperioden with Midnight church outside STUK, Dirty Dancing, Open Quiet Room and Nollespexet
SwedishBehovet av en paus, ett andrum, kan ibland bli överväldigande.
The need for a break, room to breathe, can sometimes become overwhelming.
SwedishAndrum finns i C302, för studenter och anställda på LTU.
Quiet room is available in C302, for students and staff at the University.
SwedishHär hittar du en affisch för Andrum som du gärna får sprida!
At Campus US, the Meditrina Room is located at the northern entrance.
SwedishVi måste ge det reformvänliga kabinettet politiskt andrum.
Let us allow the reform-minded cabinet a political breathing space.
SwedishSå vi måste alltså ge floderna andrum, och vi måste utnyttja deras naturliga buffertkapacitet.
So, then, we need breathing space for rivers, and we need to make use of their natural buffering capacity.
SwedishKooperativen måste också få tillräckligt med andrum.
The cooperatives must also have sufficient room to breathe.
SwedishTanken är att vem som helst, när som helst, ska kunna gå till Andrum och tillbringa så mycket tid som behövs där.
The idea is that anybody, anytime, can visit Andrum and spend as much time as is necessary there.
SwedishAndrum är rum som studenter och medarbetare vid LiU kan nyttja för stillhet och reflektion.
The Andrum (room for reflection) is for the use of those seeking tranquillity, silence, reflection, prayer or meditation.
SwedishJag anser att detta ramavtal, detta frihandelsavtal, ger EU:s textilindustrier ett visst andrum.
I believe that this framework agreement, this free trade agreement, gives the European textile industries some breathing space.
SwedishOm du vill röra på dig i Andrum kan du med fördel välja en undanskymd plats där du får vara i fred.
If you want to be able to move a little without disturbing other visitors, you can choose a secluded corner where you may be alone.
SwedishSkattelagarna tar ett strypgrepp, arbetsrätten kan inte ge något andrum och budgetlagstiftningen ger oss för lite växel tillbaka.
Tax law exerts its stranglehold, labour law may leave no room to breathe and budgetary law short-changes us.
SwedishDe senaste veckorna gav oss ett andrum.
SwedishJag vill påminna om att detta samförståndsavtal ger den europeiska industrin ett andrum, alltså extra tid att anpassa sig.
Let me recall that this memorandum of understanding gives a breathing space to the European industry, giving it extra time to adjust.
SwedishJag vill säga några ord om översynen av skulderna för att ge ekonomin i de länder som drabbats av katastrofen lite andrum.
Mr President, I want to speak on debt rescheduling to revive the economies of the countries struck by the catastrophe.
SwedishVi sa att han verkligen skulle öppna vägen för den radikala islamismen om han inte tillät den politiska oppositionen något andrum.
We said that he would really be opening the way for radical Islamism if he did not allow the political opposition any breathing space.
SwedishVi får redan vissa signaler om att anslutningsländerna uppger att de inte har tillräckligt med tid och behöver mer andrum.
We are already getting some indications that the accession countries are saying that they do not have enough time and need more breathing space.
SwedishDetta ger oss visst andrum och det blir en aning dyrare för dem som vill omvandla beteckningar till varumärken och ger även människor i regionen något i utbyte.
If a protected designation is cancelled, it cannot be transformed into a trademark for a period of five years.
SwedishFör det andra får vi det andrum som behövs för att kunna gå vidare med diskussionerna om vårt föreslagna nya folkhälsoprogram.
Second, it provides us with the necessary breathing space in which we can take forward the discussions on our proposed new public health programme.

Synonymer (svenska) till "andrum":

andrum
Swedish