"Android" - Engelsk översättning

SV

"Android" på engelska

EN
EN

"Android" på svenska

volume_up
Android {substantiv}
SV
SV

Android {utrum}

volume_up
1. telekommunikation
Android
Tillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Download from Google Play (Android
EN

Android {substantiv}

volume_up
1. telekommunikation
Android
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
Tillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
Ladda ned från Google Play (Android

Användningsexempel för "Android" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTillgängligt i iOS och Android, många är förinstallerade i Android
Available on iOS and Android; may come pre-installed on Android
SwedishEftersom Android förhindrar att appar utför åtgärder åt varandra måste apparna uttryckligen dela resurser och data.
Because Android sandboxes applications from each other, applications must explicitly share resources and data.
SwedishBetaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.
Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
SwedishLadda ned från Google Play (Android
SwedishChrome for Android finns i betaversion för att vi ska förstå vilka områden och funktioner som kommer att vara viktiga för den nya plattformen.
Chrome for Android is in Beta to gain an understanding of the key areas and features that will be important on the new platform.
SwedishArkitekturen med flera processer i Chrome for Android är grunden för detta och skapar tydliga gränser mellan innehåll på webbsidor.
The multi-process architecture in Chrome for Android sets the foundation for this and establishes clear boundaries between web page content.
SwedishPå Ascom jobbar vi med de flesta plattformarna som iOS, Android, Symbian samt Windows Mobile och ser stora utmaningar i området i framtiden.
At Ascom Network Testing we work with most platforms iOS, Android, Symbian and Windows Mobile and we see big challenges in the area in the future.
SwedishAppar intygar statiskt att de har de behörigheter som krävs och Android-systemet ber användaren om godkännande då appen installeras.
Applications statically declare the permissions they require, and the Android system prompts the user for consent at the time the application is installed.
SwedishTillgängligt på de flesta enheter som innehåller ett förinstallerat e-postprogram (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia/Symbian, Palm och Windows Mobile)
Available on most devices that come with a pre-installed email program (Android, BlackBerry, iPhone, Nokia/Symbian, Palm, Windows Mobile)
SwedishAndroid har ingen funktion för att bevilja behörighet dynamiskt (under körning) eftersom det försvårar användarupplevelsen och försämrar säkerheten.
Android has no mechanism for granting permissions dynamically (at run-time) because it complicates the user experience to the detriment of security.
SwedishI Chrome for Android kompletteras säkerhetsramverket med en arkitektur med separata processer som är utformad från grunden för att förbättra stabiliteten, tillgängligheten och säkerheten.
Chrome for Android complements this security framework with a solid multi-process architecture that is designed from the ground up to improve robustness, responsiveness and security.