"andre" - Engelsk översättning

SV

"andre" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

andre {adjektiv}

volume_up
1. "på plats nummer 2"
Ni är den andre kommissionsordförande jag är med om att utse.
Mr Prodi, you are the second President of the Commission I will be involved in selecting.
Nu ska vi lyssna till vår andre hederstalare, Jacques Delors.
Now we have our second honoured speaker, Jacques Delors.
We regard you as Jacques Delors the Second.

Användningsexempel för "andre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle vilja gratulera André Brie till ett utmärkt betänkande.
   Mr President, I would like to congratulate Mr Brie on an excellent report.
SwedishSåom ni begärde i morse, kommer han att rapportera till er, fru André-Léonard.
He will report back to you on this, as you requested this morning, Mrs André-Léonard.
SwedishJag vill tacka er alla för ert samarbete och särskilt Alexander Stubb och André Brie.
Thank you to everyone for your collaboration and especially to Mr Stubb and Mr Brie.
SwedishHerr ordförande, jag måste gratulera André Soulier till hans utmärkta betänkande.
Mr President, I must congratulate André Soulier on his excellent report.
SwedishHerr ordförande, jag vill tacka min kollega André Soulier för hans goda betänkande.
Mr President, I should like to thank Mr Soulier for his excellent report.
SwedishJag hävdar bestämt att en av dem tände ljuset och att den andre kämpade i skuggorna.
They said it during different eras, in different places and in different circumstances.
SwedishB5-0375/2003 framlagt av Bob van den Bos och Anne André-Léonard, för ELDR-gruppen,
B5-0375/2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
SwedishB5-0374/2003 framlagt av Bob van den Bos och Anne André-Léonard, för ELDR-gruppen,
B5-0374/2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
SwedishSå låt oss inte ställa den ene mot den andre, utan snarare göra det som måste göras.
So let us not play off the one against the other, but rather let us do what we have to do.
SwedishAndré-Léonard vill lägga fram ett muntligt ändringsförslag, om jag har uppfattat det rätt.
If I have understood correctly, Mrs André-Léonard wishes to table an oral amendment.
SwedishVår ärade kollega André Brie tillhandahåller ett klart och rimligt svar.
Our fellow MEP, André Brie provides a clear and plausible answer to this.
SwedishEn blir arg och går sin väg och den andre är för envis för att gå efter.
One gets angry and walks away, the other's too stubborn to go after them.
SwedishNi är den andre kommissionsordförande jag är med om att utse.
Mr Prodi, you are the second President of the Commission I will be involved in selecting.
SwedishB5-0375 / 2003 framlagt av Bob van den Bos och Anne André-Léonard, för ELDR-gruppen,
B5-0375/ 2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
SwedishB5-0374 / 2003 framlagt av Bob van den Bos och Anne André-Léonard, för ELDR-gruppen,
B5-0374/ 2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
SwedishJag vill börja med att gratulera André Brie till hans utmärkta betänkande.
   Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Brie on his excellent report.
SwedishAllra först vill jag gratulera André Sainjon för hans utmärkta betänkande.
Mr President, I would like firstly to congratulate Mr Sainjon on his excellent report.
SwedishJag hoppas att detta också händer med den andre snåljåpen, nämligen premiärminister Tony Blair.
I hope that the same happens to that other miser, namely Prime Minister Blair.
SwedishVi startade projectet med min kollega Andre Borschberg för sex år sen.
We launched the project with my colleague Andre Borschberg six years ago.
SwedishDet utmärkta betänkandet av André Brie behöver inte kommenteras så mycket.
   Madam President, the excellent report by Mr Brie needs little comment.