"andraspråk" - Engelsk översättning

SV

"andraspråk" på engelska

volume_up
svenska som andraspråk {substantiv} [exempel]
SV

andraspråk {neutrum}

volume_up
andraspråk
Jag har valt att studera social interaktion i undervisning i svenska som andraspråk till invandrare.
I have chosen to study social interaction in the teaching of Swedish as a second language to immigrants.
Swedish as a second language
Ja, låt oss konstatera faktum, låt oss vara praktiska och ärliga och låt oss säga att detta andraspråk måste vara engelska.
Yes, let us face the facts, let us be practical and honest and let us say that this second language has to be English.

Användningsexempel för "andraspråk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag har valt att studera social interaktion i undervisning i svenska som andraspråk till invandrare.
I have chosen to study social interaction in the teaching of Swedish as a second language to immigrants.
SwedishGenomförandet av ”Tests of English as a Foreign Language” (prov i engelska som andraspråk) (TOEFL-tester) har t.ex. upphört.
The holding of Tests of English as a Foreign Language (TOEFL tests) has been abandoned, for example.
SwedishJa, låt oss konstatera faktum, låt oss vara praktiska och ärliga och låt oss säga att detta andraspråk måste vara engelska.
Yes, let us face the facts, let us be practical and honest and let us say that this second language has to be English.
SwedishTrots att de är i majoritet har de dock inte rätt till offentligt användande av polska språket som andraspråk.
Although the Poles are in the majority in those areas, they do not have the right to make public use of Polish as a working language.
Swedishsvenska som andraspråk
SwedishDet kan handla såväl om litteratur- och mediereception, om svenska som andraspråk, som om hur texter och språk produceras.
Research can deal with the reception of literature and other media, swedish as a second language, or the way in which texts and language are produced.
SwedishMed ett sådant verktyg kommer vi att markant kunna förbättra undervisningen och inlärningen av andraspråk, och självklart också öka studenters och arbetares rörlighet i EU.
With such an instrument we will be able to improve more significantly the teaching and learning of foreign languages and, of course, increase the mobility of students and workers in our Union.