"andra världskriget" - Engelsk översättning

SV

"andra världskriget" på engelska

EN
SV

andra världskriget {neutrum}

volume_up
1. militärt
andra världskriget
Problemen löstes inte heller genom Parisfördraget efter andra världskriget.
The Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Hundratusentals romer mördades och förföljdes under det andra världskriget.
Hundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
På botten ligger det fortfarande militärfartyg från andra världskriget.
At the bottom, it still has military vessels from the Second World War.

Användningsexempel för "andra världskriget" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish. – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
SwedishProblemen löstes inte heller genom Parisfördraget efter andra världskriget.
The Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
SwedishDetta har varit fallet från slutet av andra världskriget fram till i dag.
It has proved essential for peace and stability in Europe and the wider world.
SwedishOch det andra världskriget var verkligen en hemsk händelse, också ekonomiskt för Japan.
And the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
SwedishHundratusentals romer mördades och förföljdes under det andra världskriget.
Hundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
SwedishEuropa genomlider den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget.
Europe is going through its worst economic crisis since the Second World War.
SwedishDetta var ett av de största brotten mot mänskligheten sedan andra världskriget.
This was one of the greatest crimes against humanity committed since the Second World War.
SwedishI dag, den 4 maj, hedras minnet av offren för andra världskriget i Nederländerna.
Today, 4 May, is a day on which the Netherlands commemorates the victims of World War Two.
SwedishDet är utan tvekan det värsta dådet i Europa sedan andra världskriget.
It is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
SwedishÅr 2005 antog vi en resolution om 60-årsminnet av slutet på andra världskriget.
In 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.
SwedishNär Europa stod i ruiner efter andra världskriget var Sverige orört.
While Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
SwedishKina ligger lika nära oss som de totalitära regimerna gjorde före andra världskriget.
China is as close to us now as were the totalitarian regimes before the Second World War.
SwedishDe kom i tiotusentals från ett utbombat Tyskland efter andra världskriget.
They came by the tens of thousands from a bombed-out Germany after the Second World War.
SwedishDenna kris är den allvarligaste som Japan har upplevt sedan andra världskriget.
This crisis is the most serious crisis that Japan has experienced since the Second World War.
SwedishDe kom i 10 000-tals från ett utbombat Tyskland efter andra världskriget.
They came by the tens of thousands from a bombed-out Germany after the Second World War.
SwedishÄmnesområdet växte fram som en vetenskaplig disciplin efter andra världskriget.
The topic emerged as a scientific discipline after World War II.
SwedishPå botten ligger det fortfarande militärfartyg från andra världskriget.
At the bottom, it still has military vessels from the Second World War.
SwedishUnder andra världskriget och efter det enades vi av en gemensam syn på de mänskliga rättigheterna.
During World War II and after it we were united by a common view of human rights.
SwedishKemiska vapen sjönk här efter andra världskriget i slutet av 1940-talet.
Chemical weapons were sunk here after World War II in the late 1940s.
SwedishEuropeiska unionen skapades som en direkt följd av andra världskriget.
The historical roots of the European Union lie in the Second World War.

Liknande översättningar för "andra världskriget" på engelska

andra pronomen
English
andra verb
English
andra substantiv
English
andra man substantiv
English
efter andra världskriget adjektiv
English
andra namn substantiv
andra jag substantiv
English
andra delen substantiv
English
andra utlåtande substantiv
andra våningen adjektiv
English
andra hand adjektiv